Genel Kültür

Tarih, coğrafya, felsefe ve psikoloji, sanat ve siyaset gibi bir çok alanda bilgilerin yer aldığı kategorimizi takip edebilirsiniz.

Geçmişten günümüze farklı şekillerde idare edilen dünya ülkeleri,  daha iyi düzen vadeden yönetim sistemlerine ulaşma çabası içerisindedir. Seçkin sınıfın yönetimde...
29.11.2023
248
Tali yol trafik açısından yoğunluğunu az olduğu ve çok fazla önem gerektirmeyen 2. derecedeki yollara verilen isimdir. Bir yolun tali...
02.10.2022
243
Siyasetteki temel kavramlardan birisi iktidar terimidir. Peki, iktidar nedir? Siyasette iktidar herhangi bir işin yapma ya da yapmama gücünü elinde...
22.09.2022
241
İngilizce karşılığı letter of credit olan akreditif bankalarla yapılan sözleşme türüdür. Banka tarafından ihracatçıya belirlenmiş olan şartlarda ödeme yapılacağı konusunda...
15.09.2022
224
Grev ne demek? diye bakıldığında özel sektör veya devlet kurumu olan yerlerde çalışanların, daha iyi şartlarda çalışmaları için başvurması ve...
02.09.2022
253
18 yaşını doldurmuş ve okur yazar olan tüm vatandaşlara verilmektedir. Sertifika verilme aşamaları şu şekildedir. Başvuru belgeleri: Kimlik fotokopisi ve...
11.01.2022
306
Gerek günümüzde, gerekse çok eski çağlarda insanlar yapılan işlerin düzgün ve kaliteli olmasını isterler. Kalite yapılması planlan herhangi bir işin...
21.12.2021
281
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi bazı temel ilkelere dayanır. Sözü edilen ilkeler aşağıdaki bölümde kısaca açıklanmaktadır. Yazımızda Toplam Kalite Yönetimi...
20.12.2021
300
Her ülkenin savaş ve benzeri durumlara hazırlıklı olmak; ülkenin farklı noktalarında güvenliği sağlamak için bir ordusu vardır. Ordunun devlet yönetiminde...
18.10.2021
243
Bellek türleri nelerdir? bilgiyi üç süreç vasıtasıyla bir süreden sonra geri getirme becerisidir: Kodlama (biçimlendirme), depolama ve geri getirme. Hatıralar...
20.09.2021
279
Kısaca Kapitalizm Nedir? Özel teşebbüslerin elinde olan üretim araçlarının maksimum düzeyde kâr elde edilecek şekilde kullanılması, kapitalizm olarak tanımlanır. Kapitalizmin...
01.09.2021
273
Dünden bugüne farklı ideolojiler, dünya ülkelerinin yönetiminde etkili olmuştur. Bunlardan biri olan nasyonal sosyalim, belki de tarih boyunca yıkıcılığı en...
16.08.2021
244
Ülkelerin yönetiminde farklı ihtiyaçlara göre farklı ilkeler etkili olabilir. Bunlardan biri olan devletçilik ilkesi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni bir ülkenin...
03.08.2021
244
Liberal yaklaşımın haber sektöründe ciddi bir yeri vardır. Liberalizm ideolojisinin birçok savunduğu şey, haber sektörünün daha da iyiye gidebilmesi amacı...
15.07.2021
239
Kitlesel iletişim terimi iletişimle alakalı teknoloji ile organizasyonlarla ve ürünlerle birlikte geniş bir hedef kitlesini kapsayan yüz yüze kişisel ilişkinin...
14.07.2021
285
Liberalizm deyince herkesin aklına hemen özgürlük gelir. Sözlük anlamıyla serbestlik olarak ifade edilir. Liberalizm kısaca ne demektir?; siyaset, ekonomi, felsefe...
12.07.2021
261
Monarşi Nedir? Soydan gelen bir üstünlükle tek bir kişinin egemenliğinin söz konusu olması, monarşi olarak adlandırılır. Bu sistemde yetki her...
08.07.2021
320
Bireyin doğumundan itibaren etrafındaki her şey, sosyalleşmenin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Bu noktada, toplumun bir parçası haline gelebilme süreci olarak...
22.06.2021
288
Toplum davranışlarını inceleyen sosyoloji ve insan davranışlarını inceleyen psikolojinin buluşma noktası olan sosyal psikoloji, insanların sosyal ortamlarda davranışlarını inceleyen bir...
16.06.2021
257
Günlük hayatta anlamı tam olarak bilinmese bile sıkça kullanılan bir terim olan demagoji, kelime anlamıyla laf cambazlığı olarak ifade edilir....
31.05.2021
292
Tarihin tozlu sayfalarında kaybolması gereken birçok yönetim şekli, günümüzde açık ya da örtülü bir şekilde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bunlardan...
27.05.2021
311
Etik ve ahlak aralarında farklı kavramlar ve benzerlikler barındıran iki farklı kavramdır. Etik ve ahlak günlük hayatta ve akademik tartışmalarda...
08.04.2021
245
Sofizm nedir kısaca: Felsefe tarihinde düşünce tarihinde varlık, bilgi ve değerlere ilişkin genel geçerliliğin olamayacağını savunan bir şüpheci yaklaşımdır. Sofizm...
01.03.2021
270