Nasyonal Sosyalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

16.08.2021
244
Nasyonal Sosyalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Modelistlik Kursu

Dünden bugüne farklı ideolojiler, dünya ülkelerinin yönetiminde etkili olmuştur. Bunlardan biri olan nasyonal sosyalim, belki de tarih boyunca yıkıcılığı en yüksek olan ideolojilerin başında gelir. Nasyonal sosyalizm nedir?: Milliyetçilik ve sosyalizmi birleştiren fakat Marksist ve kapitalist görüşleri reddeden bir ideolojidir.

Nasyonal Sosyalizmin Tarihçesi

Milliyetçilik, bir ulusun kendi çıkarlarını diğer uluslardan daha üstün görmesi olarak tanımlanabilir. Bu durum, kozmopolit yapıda olan ülkelerde bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Örneğin; son yıllarda Orta Doğu’da yaşanan savaş sonucunda Suriye, Afganistan gibi ülkelerden Türkiye’ye doğru yaşanan göç dalgasının halkı rahatsız etmesi, buna örnek olarak gösterilebilir. Nasyonal sosyalizmde de var olan milliyetçiliğin acımasız birtakım olaylara evrilmesidir.

Maurice Barrès

Nasyonal sosyalizm denilince ilk akla gelen ülke Almanya olsa da kökenleri itibariyle fikir, Fransız yazar Maurice Barres tarafından ortaya atılmıştır. 1862 doğumlu olan Barres, yazarlığın yanı sıra milletvekilliği de yapmıştır. O’na göre milliyetçiğin kutsal bir zeminde ele alınması gerekir. Barres’in bu fikri, Almanya’da İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca Yahudi’nin katledilmesinin ilk adımıdır diyebiliriz.

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi

Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi

Nasyonal Sosyalizm denilince aynı ada sahip Alman İşçi Partisi’nden bahsetmemek olmaz. Parti, 1919 tarihinde kurulmuştur. 1. Dünya Savaşı’nın ardından ülkede kurulan ilk siyasi oluşumdur. Partinin ekonomik ilkelerinin temelinde anti Marksist politikalar yatar. Hitler’in bu partiye katılması ise enteresan bir olay sonucu gerçekleşir. O sıralar muhbirlik yapan Hitler, yine işini yapmak için partiye gitmiştir. Bu ziyareti sırasında bu siyasi yapıdan oldukça etkilenmiş ve üye olmaya karar vermiştir.

Adolf Hitler

Tarihte hiçbir zaman hatırlanmak istemeyen yılların sorumlusu olan zalim diktatör Adolf Hitler, nasyonal sosyalizme son halini veren kişidir. Diktatör, Alman İşçi Partisi’ne üye olduktan sonra kısa süre içerisinde başkanlığa yükselir. 1933 yılında ise şansölye olan Hitler, 1934’de ise devlet başkanı sıfatıyla ülkenin başına geçmiştir. Diktatörün 5.5 milyon Yahudi’nin ölümüyle sonuçlanan iktidarında, sınırsız arzularla bezenen ideolojilerin ne kadar tehlikeli bir hal alacağı gözler önüne serilmiştir.

Yeni Ümit İş Makinesi Kursu

Alman İşçi Sınıfı

Hitler’in bu acımasızlığına rağmen arkasında milyonlarca destek bulması; hedef kitlesini doğru analiz ederek etkili bir propaganda çalışması yürütmesiyle ilşkilidir. Hedefinde ilk etapta Alman işçi sınıfı vardı. Sosyalist eğilimli işçileri; Yahudi düşmanlığına teşvik eden ve kapitalist sömürünün Yahudilerden kaynaklandığını belirten diktatör, he konuşmasında bunu vurgulamıştır. Sermaye karşıtı hareketlerin kendi ırkından olanlara değil gücü elinde bulunduran Yahudilere karşı yapılması gerektiği fikrini, işçilere aşılamıştır.

İlginizi Çekebilir: Liberalizm Ne Demek? 

Nasyonal Sosyalizmin Nazizm’e Dönüşüm Süreci

Nazizm ifadesi, Hitler’in fikirlerinin karşısında yer alanların küçümseme amaçlı taktığı bir isimdir. Nazi, köken itibariyle aptal insan anlamındadır. Nazizm bugün tüm dünyada, Alman ırkının üstünlüğünü savunan ve saf ırk yaratmayı amaçlayan politikalar izleyen bir ideoloji olarak bilinir. Bu düşüncenin içerisinde sadece Yahudilere düşmanlık yer almaz. Eşcinseller, engelliler ve daha pek çok grup; Hitler’in düşmanlığından nasibini almıştır.

Nasyonal Sosyalizm Özellikleri

Nasyonal sosyalizmin saf bir Alman ırkı yaratma odaklı olması; birçok fikre, düşünceye ve kişiye düşman olmasına neden olmuştur. Bu düşmanlığın en büyük yansımasını Yahudilerin gördüğünü söylemek mümkündür. Almanların hakkı olduğu iddia edilen sermaye gücünün Yahudi grupların elinde olmasını hazmedemeyen ve kendini üstün gören anlayış, yapılan zulümleri haklı çıkarmak için her defasında elinden geleni yapmıştır.

Anti Semitizm

Yahudilere karşı düşmanca bir tavır takınma, onları dışlama şeklinde baş gösteren olaylar, Anti Semitizm adıyla anılır. Bunun en bilinen örneği, İkinci Dünya Savaşı sürecinde gerçekleşmiştir. Savaş boyunca işkence, şiddet, tecavüz ve insanlık dışı muamele şeklinde kendini gösteren Anti Semitizm, öncesinde ise kanunlar aracılığıyla uygulanmıştır. Bu kanunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • 1933 yılında Yahudilerin kamu görevine girmesinin yasaklanması
  • Almanlara ait okul ve üniversitelerde Yahudi öğrenci sayısına sınırlama getirilmesi
  • Mesleki düzenlemelerle avukat, doktor gibi mesleklerde çalışan Yahudilere verilen ödemelerin kısıtlanması
  • İş yerlerine ve mal varlıklarına el konulması
  • Sinema, tiyatro gibi alanlara girişlerin yasaklanması

Yaşanan bu süreçte insanların Yahudi olmasına bile gerek yoktu çünkü sizden yüzyıllar önce yaşamış atalarınız arasında bile bu ırktan birileri varsa Alman Hükümeti için bu yeterliydi.

Öjeni

Nasyonal sosyalizmin ilkelerinden bir diğeri de öjenidir. Sağlıksız yapıda olan ceninlerin yok edilmesi olarak tanımlanan bu kavram; engellileri, toplum dışına iter. Aynı zamanda onların çoğalmasını engellemek için kısırlaştırılmalarını öngörür.  Adolf Hitler liderliğindeki Almanya, öjeni örneklerinin görüldüğü bir toplum olarak bilinse de bugün uygarlığıyla övünen birçok ülke bu yöntemlere başvurmuştur. Mussolini önderliğindeki İtalya’nin Eiyopya’da yaptığı katliam, 1960’lı yıllara kadar Amerika’da zihinsel engellilerin kısırlaştırılması, buna örnek olarak gösterilebilir.

Etnik Milliyetçilik

Nasyonal sosyalizm, milliyetçiliği oldukça dar bir kapsamda değerlendirir. Bu noktada ülküdaşlığın, aynı topraklar üzerinde yaşamanın ya da aynı mücadeleyi vermenin bir anlamı yoktur. Bakılan tek şey; aynı soydan, ırktan ya da kökenden gelip gelmediğinizdir. Bu fikrin gelişip büyümesinde azınlık olarak kabul edilen bazı grupların dışlanması etkili olmuştur. Olaya Almanya ekseninde baktığımızda ise sermayeyi Yahudilerin elinde bulundurulması ve maddi yönden güçlü olmaları; öfkenin onlara yöneltilmesine sebep olmuştur, diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Monarşi Nedir?

Nasyonal Sosyalizm İdeolojisinin Sonuçları

Çağlar boyunca birçok ideoloji, kitleleri etkisi altına almayı başarsa da çoğu kalıcı olmamıştır. Buna rağmen kısa sürede bile çok acı sonuçları ortaya çıkan ideolojiler de vardır. Bunlardan biri olan nasyonal sosyalizm ise tarihe damga vurmasıyla diğerlerinden ayrılır. İnsan eliyle yapılan zulmün ne boyutlara varabileceğini tüm dünyaya gösteren bu ideolojinin, uygulanış yönüyle benzerlerini günümüzde de görmek mümkündür.

Ortadoğu’da IŞİD adı verilen terör örgütünün yaptıkları, Çin’de Doğu Türkistan’da yapılan eziyetler ve Arakan’da Müslümanlara karşı yapılan soykırım… Bunların hepsi çeşitli bahaneler üretilerek ve sözüm ona bir kültürü ya da bir dini koruma altına almak amacıyla yapıldığı iddia edilen zulümlerdir. Bazı ülkeler, bu zulümlerin varlığını tamamen reddeder. Belirli bir dine ya da etnik kökene sahip insanlara yöneltilen şiddete, siyasi ilişkilerin zarar görmemesi için birçok güçlü devlet de göz yummaktadır. Bu tarz durumların yaşanmaması için 21. Yüzyılın ruhuna uygun şekilde körü körüne bir fikre ya da ideolojiye bağlı kalmamak en doğrusudur.

YAZAR BİLGİSİ
Siyaset bilimi eğitiminin bana kattığı katkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.