Reklamlar
Genel Kültür

Grev Ne Demek? Ne Zaman Yapılır?

Reklamlar İş makineleri operatörlük kursu

Grev ne demek? diye bakıldığında özel sektör veya devlet kurumu olan yerlerde çalışanların, daha iyi şartlarda çalışmaları için başvurması ve toplu bir şekilde reddedilmesi ile ortaya çıkan iş durdurma eylemedir. Eyleminin temel esası çalışanların belirlediği şartlarda daha verimli çalışma imkânı istemesi ile işlerini kısa bir süreliğine durdurmasıdır. Grevde bulunan çalışanlar, iş yerinde yaşanan memnuniyetsizliklerini toplu bir şekilde grev yaparak ortaya koyar. Bu olayın iki baş aktörü vardır. Bunlar; yöneten ve yönetilen kesimden oluşur.

Geçmişten günümüze kadar birçok iş yerlerinde özel sektör ve kamuda grev yapılmıştır. Geçmiş yıllarda yapılan grevler hak sayılmadığı için birçok kişi grev nedeniyle işinden olmuştur. Günümüzde grev bir hak arama kararıdır. Grev yapan işçilerin, işverenden haklarını talep etmeleri onların en doğal hakkıdır.

Grev Ne Zaman Yapılır? 
Grev Ne Zaman Yapılır?

Grev Ne Zaman Yapılır?

Grevin ne zaman yapılması gerektiği en az grev nedir? sorusu kadar merak edilir. Greve başlayan çalışanlar bunu belirli saatler arasında yapmakla yükümlüdür. Haklarını daha iyi aramak isteyen işçiler sendikalara üye olur. Çalışanların belirli sendikalara bağlı olması ile yapılan grev lokavtlarında, sendikalarda destek olmak amaçlı grev yerinde yerlerini alır.

Grev Nasıl Yapılır?

İş verenler çalışanlarının sosyal yaşamlarını ve ekonomik durumlarını düzeltmekle de sorumludurlar. İşverenler çalışanlarının çalışma hayatlarını sosyal ve ekonomik olarak düzeltemez ise çalışanlar bu durumda oluşan memnuniyetsizlikleri dile getirmek amacıyla grev hakkına başlarlar. Grev hakkını yerine getiren çalışanlar yalnızca çalıştıkları kurum içinde grev yapmakla yükümlüdür.

Reklamlar

Grev esnasında kanuna aykırı bir şekilde işlem tesis edilmesi, örgütlenme ve zarar verilmesi durumunda grev haklarının güvenlik güçlerince son bulmasına neden olacaktır. Yapılan grevde sadece belirtilen esaslar üzerinden grev yapılabilir. Grevlerde siyaset yapma gibi bir amaca bürünen topluluk hem kanuna aykırı bir hareket yapmış olacak hem de güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşı karşıya kalacaklardır.

Grev yapanlara maaş verilir mi?
Grev yapanlara maaş verilir mi?

Grevdeki İşçiye Maaş Ödenir Mi?

Grev ne demek? sorusunun cevabı, çalışma hayatının kısa süre grev nedeniyle durdurması işlemi olduğundan işverenler tarafından herhangi bir ücret ödemesi olmayacaktır. Greve giden çalışanların mesai ücreti, giderleri işveren tarafından karşılanmaz. Grevdeki işçiler işverene zarar vermeyecek şekilde grevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Eğer ki grev haklı sebeple olursa iş veren ödeme yapmakla yükümlüdür.

Grev sırasında İş Verenin Yükümlülükleri

İş verenler grev hakkını kullanan çalışanları için herhangi bir sigorta prim ödemesi yapmamaktadır. Grevdeki çalışanların yerine iş veren başkalarını çalıştıramaz. İşveren hakkını aramakla meşgul olan çalışanların yerine başka kişilere iş veremez. Eğer ki iş veren grev yapan işçilerinin yerine başka işçi alırsa bu durum için sendikaya bilgi verilir. Sendika gerekli bilgileri toplar. Hukuki süreçleri başlatmak için gerekli mercilere başvurur. Yapılan başvurunun sendika üyeleri tarafından takibi yapılmaktadır.

Grevi takip eden işveren çalışanlarının grev yapması ile çalışanların işçi sözleşmesini feshetme hakkına sahip değildir. Özellikle greve katılan, katılmaya teşvik eden kişilerin işçi sözleşmesini feshedemez. Her işçi greve katılma hakkına sahiptir. Sahip olduğu haktan dolayı işinden edilemez. İşçi greve katıldığı için işveren tarafından işinden edilemez. Grev çalışanın en doğal hakkıdır. Ancak işveren çalışanını işten çıkarmak istiyorsa bunu haklı sebeplere dayandırarak yapabilir. İşveren haklı sebep yokken çalışanını iş haddini feshederse tazminat ödemekle mükelleftir. Grev ne demek? sorusunun cevabını bilen işçiler bu tarz konularda haklarını aramakta zorluk çekmez.

Reklamlar

Grev Çeşitleri

 • Siyasi grevler,
 • Dayanışma grevleri,
 • Yavaşlatma grevleri,
 • Genel grev,
 • İhtar grevi,
 • Oturma grevleri.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
54. Madde
B. Grev Hakkı ve Lokavt
Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.

Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.

Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumludur.

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.

Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık yüksek hakem kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.

Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez.

Grev Yasağı Olan Sektörler

Grev yapabilmek için grev ne demek? bilmek yeterli değildir. Bazı sektörlerin grev yapma yasağı vardır. Özellikle toplumsal alanlarda bulunan çalışanlar için grev ve lokavt yasağı bulunur. Toplumsal olayları bastırmak ve mücadele etmek zordur. Özellikle güvenlik güçleri 7/24 mesaisi esas alındığında grev hakları yoktur. Grev yapamazlar ve hiçbir sendikaya bağlı değillerdir. Sendikaları olsa bile üye olamazlar. Güvenlik güçlerinin yanı sıra diğer bir grev hakkı olmayan çalışan ise can ve mal kurtarma işlerinde çalışan kişilerdir. Cenaze ve defin işlemlerinde çalışan kişilerde grev hakkına sahip değildir. Sıralamak gerekirse diğer grev hakkı ve lokavt hakkı bulunmayan sektörler şunlardır:

 • Su, Elektrik, Hava gazı, termik santrallerin besleyen linyit üretimi, gaz ve petrol üretimi,
 • Banka ve noterlik hizmetlerinde çalışanlar
 • Kara, deniz ve tren yolu ve hava yollarında çalışanlar
 • İlaç üretimi yapanlar
 • Eğitim ve öğretimde bulunan huzurevi ve çocuk bakım evlerinde çalışanlar
 • Milli savunma bakanlığına kuruluşlar ve Emniyet müdürlüğünde çalışanlar grev ve lokavt yapamazlar.

Reklamlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Reklamlar
Başa dön tuşu