Kitlesel İletişim Araçları Nelerdir? Geleneksel ve Yeni Medya Araçları

14.07.2021
118
Kitlesel İletişim Araçları Nelerdir? Geleneksel ve Yeni Medya Araçları
Modelistlik Kursu

Kitlesel iletişim terimi iletişimle alakalı teknoloji ile organizasyonlarla ve ürünlerle birlikte geniş bir hedef kitlesini kapsayan yüz yüze kişisel ilişkinin olmadığı duruma işaret etmektedir. Kitlesel iletişimin ana araçları karasal ve uydu yayıncılığına dayanan televizyon, radyo, gazete, dergi, kitap, cep telefonlarını ve interneti içerir. Kitlesel iletişim araçları geleneksel medya ve yeni medya şeklinde ikiye ayrılır.

Kitlesel İletişim Araçları: Geleneksel Medya

Geleneksek medya çok geniş bir hedef kitle ile tek yönlü gerçekleştirilen iletişime işaret eder. Bu medya geleneksel yayıncılıkla bağlantılı bir medya tipidir. Geleneksel medyanın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Geleneksel medya oldukça geniş ve büyük kitleleri içine alan tek taraflı olan bir medyadır.
 • Geleneksel medyanın maliyeti oldukça yüksektir.
 • Sonuçlar daima net olur.
 • Geleneksel medyada popülerlik reyting ve tirajlarla ölçülür.

Kitlesel İletişim Araçları:  Geleneksel Medya Araçları

 1. Televizyon,
 2. Radyo,
 3. Gazete ve dergiler,
 4. Billboardlar.

Yeni Medya

Yeni medya ilk defa 20. Ve 21. Yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Görüntü merkezli içerik kullanımının yaygınlaştığı bilgisayar yeni teknolojiyi kullanan medyadır. Yeni medyanın temel taşı internet teknolojilerine dayanmaktadır. Akıllı telefonlar ile internet gazeteciliğine veya online eğitimden e-postaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan iletişim araçları ile yeni medyayı oluşturuyor.

Yeni Medya (dijital) Araçları

 1. Video siteleri,
 2. Web siteleri,
 3. Görüntülü reklamcılık,
 4. E-posta pazarlama,
 5. Sosyal medya,
 6. Blog siteleri.

Geleneksel Medya İle Yeni Medya Arasındaki Farklılıklar

 1. Dijitaldir,
 2. İnteraktiftir,
 3. Dağınıktır.

Yeni Medyayı Kimler Ne İçin Kullanmaktadır?

İNTERNETİDE İÇEREN YENİ MEDYANIN KULLANIM ALANARI

Ürünlerin Alınıp Satılması Anlık olarak gazete ve maç sonuçlarını da içeren haberleri okumak veya izlemek
Eğitim Metin, fotoğraf ve video içeriği yaratmak ve yüklemek
Bütün Araştırma Türleri Blog yazmak
Arkadaş Bulma Ve Edinme, Sosyal Ağlar Oyunlar oynamak
 

Eğelene

Yeni Ümit İş Makinesi Kursu

 

 

Hükümetle, yerel yönetimlerle ya da sağlık

hizmetleriyle ilgili bilgiye ulaşmak

Arkadaşlarla Ve Aile İle İletişim Tren ve uçak biletleri ve otellerde yer ayırtmak gibi hizmetleri satın almak

Yeni Medyanın Çağdaş Toplumdaki Önemi

Yeni medya hakkında ve onun çağdaş toplum için önemi konusunda oldukça geniş tartışmalar yürütülmektedir. Bazıları yeni medyanın toplumda pozitif rol oynadığını düşünerek bu konuda oldukça iyimserdir. Ama bazıları ise kötümserdir.

İyimser Yaklaşımlar

 • Tüketici seçim yapma şansının artması
 • Medya tüketicilerinin daha fazla katılım şansları
 • Bilgiye daha çok ulaşım
 • Daha çok demokrasi
 • Sosyal yaşamın ve sosyal etkileşimin güçlenmesi

Kötümser Yaklaşımlar

 • Demokrasiyi tehdit etmektedir
 • Düzenleme yetersizliği
 • Tüketicinin seçim yapma şansında gerçekte hiçbir artış yoktur
 • İnsan ilişkilerinin ve topluluklarının zayıflatılması
 • Dijital bölünme

Medyadaki Toplumsal Cinsiyet Basmakalıplaştırmasının Zararlı Sonuçları

Medya sıklıkla dergiler, televizyonda, filmlerde, müzik videolarında ve reklamlarda mükemmel insan imajlarını ifşa eder. Halbuki bu imajlar pek çok durumda insanların gündelik yaşam gerçekliklerine uymaz.  Bu durum onların zihin sağlığına zarar verici etkilerde bulunabilir; medyanın basmakalıp cinsiyet kategorilerine girmeyen çok sayıdaki kadında ve erkekte bu durum suçluluk yetersizlik ve kendine güvensizlik hissi uyandırabilir. Dolayısıyla neden çok sayıdaki kadının incelmeye ve diyete bunca önem verdiğini ve neden genç kızların iştahsızlık ve diğer yeme bozukluklarına yakalandıklarını ve bu ülkedeki pek çok kadının neden sakinleştirici kullandığını bu mesele açıklayabilir.

Medyanın Düzenlenmesi:

MEDYA ÜZERİNDEKİ KOTROLLER

Britanya’da kitlesel medya istediği her şeyi yayınlamakta genelde serbest olmasına ve devlet ve hükümet normal zamanlarda sansür aracılığıyla fikirlerin yayılmasını engellemede hiçbir güce sahip olmamasına karşın, bu özgürlüğe bazı resmi sınırlar vardır.  Hükümet kitlesel medya üzerinde ve özellikle televizyon ve radyo üzerinde doğrudan ve dolaylı kontrollere sahiptir. Aynı zamanda kitlesel iletişim araçları olan medyanın başka resmi kontrolörleri de vardır.

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE YASAL SINIRLAMALAR
İftirayla İlgili Kanunlar, Bir kişiyle ilgili doğru olamayan ifadenin yayınlanmasını yasaklamaktadır.
Resmi Sırlar Yasası Her tür resmi hükümet aktivitesinin izin verilmeden yayınlanmasını suç içeren bir saldırı olarak tanımlamaktadır.
Savunma Müşavirliği Tebliğleri Hükümet tarafından gazetecilerin ulusal gizli bilgileri yayınlamamaları için çıkarılmış tebliğlerdir.
Irk İlişkileri Yasası Ve 2006 Da Çıkarılan Irksal Ve Dinsel Nefret Yasası Etnik grup veya dinsel inanç kökenlerinden dolayı insanlara karşı ayrımcılığı veya nefreti teşvik eden fikirlerin ifadesini yasaklamaktadır.
Müstehcen Yayınlar Yasası Yüksek mahkemenin müstehcen ve kaba bulduğu ve görenlerin, okuyanların veya duyanların ahlakını bozan ve onları yoldan çıkaran şeylerin yayınlanmasını yasaklamaktadır.
Mahkemeye İtaatsizlik İhtiyatları sürmekte olan davalarla ilgili veya adli bir yargılamaya tarafgir bir şekilde yaklaşan fikirlerin ifade edilmesini ve yayınlanmasını yasaklamaktadır.
Kitlesel Medya Sosyal Kontrol

Kitlesel Medya Sosyal Kontrol

Kitlesel Medya, Kamuoyu Ve Sosyal Kontrol

İnsanların büyük çoğunluğu fikirlerini ve tutumlarını kişisel deneyimlerine değil, gazetelerden, televizyondan, internetten ve diğer medya tarafından sağlanan bulgulara ve bilgilere dayandırır. Gerçekten eğer medya bir olayı bildirmediğinde veya çarpıttığında ya da onu tamamen kendisi ürettiğinde, olayı büyük olasılıkla sadece bu olayın içinde yer alan insanlar bilecektir, kitlesel medya gerçeğin tek kaynağıdır. Dünya görüşümüzün rengini ve şeklini belirler hatta inşa eder.

Kitlesel iletişim araçlarında medya insanların günlük deneyimlerinin çoğunu yorumlamada ve anlamada kullandıkları fikirleri ve imajları edinmede kilit bir rol oynar; bu fikirler ve imajlar insanların fikirlerini, tutumlarını ve eylemlerini aktif olarak şekillendirir. Dolayısıyla kitlesel medya kamuoyunun biçimlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Kamuoyu baskısı sosyal kontrolün ciddi bir kaynağı olabilir, çünkü çoğu insan dışlanmaktan ve ayıplanmaktan ziyade, davranışlarının başkaları tarafından onaylanmasını tercih eder.

İlginizi Çekebilir: Liberalizm Ne Demek?

Gündem Oluşturma Ve Kapının Dışında Tutma

Gündem oluşturma, medyanın bizim ne hakkında düşünmemiz gerektiğini belirlemesidir. Medyanın insanların hakkında düşündükleri meseleler üzerinde çok büyük etkisi vardır. Çünkü kamusal tartışma için gündem veya konu başlıkları kitlesel medya tarafından belirlenir.  İnsanlar ancak hakkında bilgi sahibi oldukları konular hakkında tartışabilirler ve fikir geliştirebilirler. Pek çok durumda insanlara bu bilgiyi kitlesel medya sunar. Bu durum kitlesel medyaya sahip olan, onu kontrol eden ve medyada çalışan insanlara çok büyük bir güç verir. Çünkü gazetelerde, televizyon programlarında ve internet sitelerinde neyin öne çıkarılacağı ve neyin dışarıda tutulacağını onlar belirler. Ve bu da kamusal tartışmanın ve kamusal ilginin ana başlıklarını belirler. Bu şu anlama gelmektedir ki, bazı konular kamuoyu tarafından hiç tartışılmamaktadır. Çünkü bu konular hakkında insanlar bilgilendirilmemektedir.

Norm Oluşturma

Norm oluşturma, kitlesel medyanın sosyal normlara uyulmasını vurgulaması ve sağlamlaştırması anlamına gelmektedir. Uyum sağlamayanları, onların hakkında olumsuz kamuoyu yaratarak mağdur edip dışlamayı amaçlar.

Medyadaki Önyargı:

Kitlesel iletişim araçlarında medyadaki önyargı, medyanın meseleleri tek yönlü verip vermemesi ve yaklaşımı diğerlerinin yok sayılması pahasına öne çıkarıp çıkarmaması ile ilgili bir durumdur. Kitlesel medya elbette dünyada meydana gelen bütün olayları yansıtamaz. Satışa sunulan diğer bütün ürünler gibi, haberler de imal edilmiş üründür. Bu ürünün üretilmesine ve paketlenmesine etki eden en önemli faktörler;

 1. Medya patronlarıdır.
 2. Kar etme güdüsüdür.

Haberlerin Değerleri Ve Haber Değeri

Kitlesel medyanın içeriğini belirlemede gazeteciler kesinlikle önemli bir rol oynamaktadırlar.  Çünkü haberin ne olduğunu ve nasıl sunulacağına karar veren temelde gazetecilerdir.  Haberler kendiliğinden oluşmaz, aksine gazeteciler tarafından yapılan şeylerdir. araştırmalar hangi olayların haber değeri taşıdığıyla ilgi gazetecilerin kimi değerlere ve öngörülere hareket ettiklerini göstermektedir. Bu öngörüler “haber değeri” olarak adlandırılır. Değerler neyin haber olduğu, neyi yayınlayacağı ve seçilen haberlerin nasıl sunulması gerektiğini belirlemede gazetecilere rehberlik eder. Haber değeri olan meseleler ve olaylar şunlardır:

 1. Kolayca anlaşılabilen meseleler.
 2. Felaketler gibi hızlı ve beklenmedik biçimde gelişen olaylar
 3. Dırama, çatışma, heyecan ve aksiyon içeren m
 4. Bir açıdan sıra dışı olan meseleler
 5. Şöhretlilerin ve diğer ünlü insanların yaptıkları, skandallar ve silahlı çatışmalar gibi dramatik ve ilginç meseleler
 6. Ulusal olaylar genelde yerel olaylardan daha önemli olarak görülür.
 7. Medya izleyicilerinin çıkarına uygun olduğu varsayılan hikayeler.

Kitlesel Medya, Güç Ve Demokrasi

Çoğulcu Yaklaşımlar

Çoğulculuk, gücün toplumda çek değişik gruplar ve bireyler arasında yayıldığını iddia eden bir yaklaşımdır. Gücün ve etkinin üstünde tekil bir kişi veya grup, tekele sahip değildir. Çoğulculuk internetin, kablolu, uydulu ve dijital televizyonun ve modern kitlesel medya teknolojisinin küresel ulaşımının medya ürünlerinde çok çeşitli bir seçim şansı yarattığına ve dünyanın her yerinden bilgiye ulaşmanın mümkün olduğuna işaret etmektedir.  Dolayısıyla medyada yer bulan şeyler geniş bir yaklaşımlar çeşitliliğini yansıtır.

Yeni Medyanın Sınırlılıkları

Yeni elektronik medyanın sıradan insanlara daha çok güç kazandırdığına dair emareler olsa da yeni medya herkese açık, halkın mülkiyetindeki bir medya değildir. Microsoft, Google, Yahoo gibi küresel şirketler, internet teknolojisini, uydu kanallarını ve cep telefonu ağlarını kontrol etmektedir.  Ve bilebileceğimiz gittikçe küresel şirketler tarafından belirlenmekte ve kontrol edilmektedir.

Zengin ve güçlü insanlar, şirketler ve hükümetler yeni medyayı hala kontrol edebilir durumdalar. Sıradan insanlara güç veren aynı medya zaten halihazırda güçlü olanlara daha da çok güç verebilir.

Medya, Etiketleme Ve Sapkınlığın Abartılması

Medyanın iyi hikayeler olarak gördüğü şeylerin peşinden koşması, bazı grupların aktivitelerini çarpıttığı, abarttığı ve sansasyonelleştirdiği anlamına gelir. Medyanın belirli grupları ve aktiviteleri sapkın olarak etiketleme ve basmakalıplaştırma, onları toplum için muhayyel tehdit oluşturan halk düşmanları şeklinde sunma gücü vardır. Haber olarak verilen şey büyük oranda doğru olmasa bile,  bu durum ahlaki bir paniğin yükselmesi için yeterlidir. Halkın endişesi büyür, sözde sapkınlıkla ilgili kaygı duyulmaya başlanır.

İlginizi Çekebilir: Monarşi Nedir?

Kitlesel Medyanın Hedef Kitlesi Üzerindeki Etkisi

İnsanlar bilinçlidir, onlar robot değil, düşünen insanlardır. Medyada karşılaştıkları her şeyi yutmayabilirler. Okudukları, gördükleri, duydukları şeylere karşı birkaç değişik şekilde tepki verebilirler. Örneğin medyanın verdiği mesajları reddedebilirler, görmezden gelebilirler, eleştirebilirler, unutabilirler, farklı bir anlam yükleyebilirler.

Aynı zamanda şunu da dikkate almamız gerekiyor. İnsanların duygu ve düşünceleri üzerinde sadece medya etkili değildir.  İnsanların sosyalleşmesiyle ilgili başka birimler de işin içine girer.  İnsanlar medya içeriği hakkındaki hükümlerini kendileri verebilirler ve bütün davranış biçimlerini medyanın etkisine bağlayarak açıklayabileceğimizi iddia etmek, çok gözü kara bir iddia olur. Aileler, arkadaşlar, okullar, işyerleri, iş arkadaşları, sosyal sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet, engellilik, yaş ve daha başka pek çok şey birey ve grup davranışı ve tutumu üzerinde etkili olur. Dolayısıyla soru medyanın insanlara ne yaptığı sorusundan ziyade,  insanların medyayla ne yaptığı sorusu olmaktadır.

ŞİDDET VE MEDYA

İnternetteki, bilgisayar oyunlarındaki, TV haberlerindeki, dizilerdeki ve filmlerdeki, videolardaki, DVD’lerdeki pornografiyi de içeren şiddet, günümüzde popüler kültürün bir parçasıdır ve daha fazla sayıdaki insan eskiden olduğundan daha çok bu tür şiddete maruz kalmaktadır.

Medyadaki şiddetin gerçek yaşamda şiddet doğurduğu şeklindeki iddialar yaygındır. Böyle bir ilişkinin olup olmadığına dair, özellikle çocuklarla ilgili bir yığın araştırma yapılmıştır.  Ancak bütün araştırmalara rağmen, medyadaki şiddetin gerçek yaşamda saldırgan davranışlara yol açtığına dair çok güvensiz ve tartışmaya açık bulgular elde edilmiştir. Çocukların televizyonda seyrettiklerinin bir kurgudan ibaret olduğunu ve gerçeklikle ilişkili olmadığını bildiklerini bulgulamıştır. Şiddete eğilim gösteren çocuklar, televizyon seyretmeden bağımsız olarak da bu eğilimlere sahip olabilirler.

MEDYADAKİ ŞİDDETİN ETKİLERİ HAKKINDAKİ BAZI KARŞIT İDDİALAR

Medyadaki şiddetin gerçek yaşamdaki şiddet üzerindeki etkileriyle ilgili bazı farklı karşıt iddialar vardır:

Kesip Kopyalama: Uyuşturucu enjekte eden şırınga gibi, medya şiddetine maruz kalmak çocukların gördüklerini kopyalamalarına ve gerçek yaşamda daha saldırgan olmalarına neden olmaktadır.

Katarsis: medyadaki şiddet, izleyicileri daha da saldırgan yapmalarının aksine, şiddeti azaltmaktadır. Çünkü insanların şiddet eğilimlerini gerçek hayatta yaşamalarından ziyade medyanın fantezi dünyasında yaşamalarını sağlamaktadır.

Duyarsızlaşma: çocukların medyadaki şiddete sürekli maruz kalmaları, yavaş ilerleyen uzun erimli sonuçlara neden olmaktadır. Yetişkinliklerinde saldırgan davranışlara sahip olma olasılıkları yüksektir çünkü insanlar medyadaki şiddet yüzünden gerçek yaşamda şiddete tanıklık ettiklerinde daha az duyarlı olmakta ve daha az rahatsızlık duymaktadırlar. Mağdurlara daha az sempati göstermekte ve şiddeti yaşamın normal bir parçası olarak anlama yönünde sosyalleşmektedirler.

Duyarlılaşma: medyadaki şiddete maruz kalmak, insanları çok daha duyarlı hale getirebilir. Gerçek yaşamdaki şiddete karşı çok az tolerans gösterebilirler.

Kitlesel İletişim Araçları ile geleneksel medya araçları ve yeni medya hakkında yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bizi YouTube de takip edebilirsiniz.

YAZAR BİLGİSİ
Siyaset bilimi eğitiminin bana kattığı katkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.