Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri | TKY İlkeleri

20.12.2021
317
Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri | TKY İlkeleri
Modelistlik Kursu

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesi bazı temel ilkelere dayanır. Sözü edilen ilkeler aşağıdaki bölümde kısaca açıklanmaktadır. Yazımızda Toplam Kalite Yönetimi nedir ve Toplam Kalite Yönetimi  ilkeleri hakkında detaylı olarak bilgi vereceğiz.

Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi yöntemi, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin yöntemsel ya da bütüncül yaklaşımı sayesinde bütün çalışanların katkısı ile sağlanmasıdır. Toplam Kalite Yönetimi bu şekliyle uygulanan her süreçte bütün çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir.

Tky ilkeleri

Tky ilkeleri

TKY İLKELERİ

 1.  Liderlik
 2.  Müşteri Odaklılık
 3.  Herkesin Katılımı Ve İletişim
 4.  Sürekli İyileştirme “Kaızen”
 5.  Hedeflerle Ve Verilerle Yönetim
 6.  Süreç Yönetimi
 7.  Önlemeye Dönük Yaklaşım
 8.  Sürekli Eğitim Ve Öğrenen Organizasyon

1. Devrimsel Hız:

Devrimsel hız ilkesi şu esaslara dayanır:

 • a. Üst yönetim toplam kalite kontrolün önderliğini bizzat yapmalıdır.
 • b. Kaliteyle ilgili olarak tüm çalışanları kapsayan kitlesel bir eğitim programı uygulamalıdır.
 • c. Kalite geliştirme sürekli bir hızla gerçekleştirilmelidir.

Kalite geliştirmede ise:

 • Müşteriler kimlerdir?
 • Gereksinimleri nelerdir?
 • İsteklerine uygun ürünler nasıl üretilebilir?
 • İstenilen niteliklere uygun ürünlerin üretiminde hangi süreçler uygulanmalıdır?

Sorularının sorularak yanıtların verilmesi gereklidir. Devrimsel hızla gelişmeyi engelleyen başlıca faktörler:

 • Eğitim eksikliği
 • Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin yapılması
 • Yönetim anlayışının eksik-yanlış ya da yetersiz olması
 • Hedef ve stratejilerin doğru saptanmaması
Organizasyon Kültürü

Organizasyon Kültürü

2.Organizasyon Kültürü:

Toplam Kalite Yönetiminde, üst yönetim bu anlayışa sahip olunmalı ve öncülük yapmalıdır. Klasik/geleneksel kalite ve standart kültürünün tümüyle terkedilmesi gereklidir. Bu amaçla organizasyonda şu hususların gerçekliği tümüyle kavranmalıdır:

Yeni Ümit İş Makinesi Kursu
 • a. Değişiklik kaçınılmazdır.
 • b. Değişikliğe tepki doğaldır.
 • c. Organizasyon kültürü işletmeden işletmeye farklıdır.
 • d. Değişik etkilediği kişilere bir yarar ifade etmelidir.
 • e. Değişiklik, üstlendiğimiz görevlerin yükünü arttırabilir.
 • f. Daima teknik ve yönetsel destek gereklidir.
 • g. Belirli bir öğrenme süreci gereklidir.

3.Toplam Kalite Yönetimi anlayışına bağlılık:

Bu ilke şu kuralların benimsenmesini gerektirmektedir.

 • a. Kalite her şeyden önce gelir.
 • b. Müşteriler her şeyin odağı olmalıdır.
 • c. Sürekli gelişim kalite için temeldir.
 • d. Çalışanların katılımı bir yönetim biçimidir.
 • e. Çalışanlar ve bayiler şirketin ortaklarıdır.
Planlama

Planlama

4. Planlama:

Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinde en önemli anlayışlarında birisi de planlamadır. TKY anlayışı belirli bir planlama süreci içerisinde ele alınmalı ve yürütülmelidir. Söz konusu
planlama süreci şekilde gösterildiği gibi, işlerlik kazanır:

5. Sürekli Gelişme:

Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri anlayışının uygulanabilmesi kararlı ve devamlı bir gelişimle gerçekleşebilir.

Bu nedenle:

 • Sürekli gelişme, sorunla birlikte yaşama alışkanlığına karşı çıkar.
 • Sürekli gelişen büyük kronik nitelik taşıyan sorunları saptayarak öncelikle onların çözümünü ön amaçlar.
 • Sürekli gelişme, ani değişikliklerin tersine yavaş, ancak sürekli durmayan bir süreçtir.

Sürekli gelişmenin uygulanmasında:

 • Öneri sistemleri Sorun çözme ekipleri
 • İstatistik kontrol
 • Kendi kendini kontrol
 • Deming çemberi… gibi hususlar ayrı ayrı önemlidir.

Deming çemberi nedir?

Deming çemberi: Planlama -uygulama denetleme ve düzeltme-tekrar harekete geçme gibi hususlara dayanmaktadır.

6. Ölçüm:

Sorunların saptanması ve ölçülmesi bir diğer önemli ilke niteliğindedir. Bu noktada, herhangi
bir işletmeyle ilgili sorunlar buzdağı örneği kapsamında değerlendirilir ve:

a. Görülebilir/Ölçülebilir sorunlar:

 • Reklamasyon
 • Iskartalar
 • Üretim hataları

b. Görülemeyen/ölçülemeyen sorunlar:

 • Müşteri tatminsizliği
 • Pazar kaybı
 • İmaj zedelemesi
 • Şirkete güvenin yitirilmesi

Toplam Kalite Yönetiminin başarısı için kalite ölçümlerini sistematik olarak yapılması ve açık olarak raporlanması şarttır.

7. Herkesin katılımı şarttır:

Belirtilen kalite kurulları, kalite geliştirme ve yürütme ekipleri, proses geliştirme ekipleri ve kalite çemberleri ile işletmedeki tüm çalışanların Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimseyerek birlikte uygulamaya çalışmaları gereklidir

8. Hedef %100 Kalitenin sağlanması:

TKY anlayışının temelinde üretilen ve sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinde %100 tam kaliteye ulaşmak ilkesi yer almaktadır.

Takdir

9.Takdir Uygulamaları:

TKY anlayışı çalışanların takdirini ve bu yönde teşvik edilmesine büyük önem verir. Bu yönetim anlayışının gelişip yaygınlaştığı Japonya ‘da çalışanlar ömür boyu aynı işyerinde çalışmakta ve işte uzmanlaşmadan çok döngüye (rotasyon) önem verilmektedir. İş prosedürleri yazılı hale getirilmekte ve insan unsuruna verdiği büyük önem Japon yönetim anlayışı Batı yönetim anlayışından, bu anlamda büyük ölçüde ayrılmaktadır.

10. Müşteri odaklı olma:

Tam faaliyetlerin kısa ve uzun dönemli temel amacının müşteriye dönük olma, müşteriye tam tatmin sağlama olduğu sürekli göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Ancak TKY anlayışında müşteri sadece firmanın mal ve/veya hizmetini sunduğu kesimler değil, fakat aynı zamanda işletme içinde her bir bölüm-kişi için, bir sonraki bölüm-kişidir.

Dolayısıyla çalışanlar kendilerinin yaptığı işi
aktardıkları kişi ve/veya bölümleri kendilerinin müşterisi olarak görmek ve bu nedenle yaptıkları işi bir defada sıfır hata ile ve %100 kaliteyle yaparak, bir sonraki kişi ve/veya bölüme aktarmak durumundadır. Bu şekilde işleyen süreç, sonuçta işletmenin ürün ve hizmet sunduğu müşterilerinin-tüketicilerinin tam tatminini de sağlayacaktır.

11. Muayene değil önleme:

Hatayı oluştuktan sonra denetlemek ve düzeltmeye çalışmaktan çok oluşmadan önce önlemeye çalışmak ve hatasız üretim-iş yapmak gerekmektedir.

12. Eğitim ve öğretim:

Tüm çalışanların Toplam kalite yönetimi (TKY) anlayışının gerekliliğini amaçlarını ve uygulamasını öğrenmelerini sağlayıcı bir şekilde eğitilmeleri gereklidir.

13. Toplam kalite bir süreçtir:

Toplam kalitenin hammaddeden başlayarak yan sanayi, tüm çalışanları dağıtım örgütünü, bayileri ve müşterileri içerisine dahil eden ve satış sonrası hizmetleri de sürece dahil  eden bir süreç olduğu sürekli göz önünde bulundurulmalıdır.

Verimlilik

Verimlilik

14. Verimlilik:

Toplam kalite yönetiminde kalitenin yükselen düzeyinin düşmesine üretim zayiatlarının zaman ve mal arzlarının azalmasına ve sonuçta verimliliğin artmasına sebep olmaktadır.

15. Tedarik/girdi kaynaklarının önemi:

İşletme faaliyetlerini oluşturan çeşitli faktörlerin Toplam Kalite Yönetimi açısından taşıdığı anlam geleneksel yönetim anlayışı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmaktadır. Geleneksel/Klasik

Faktörler Geleneksel Yönetim Anlayışında Modern/TKY anlayışında
Satış yöntemi seçimi Çok satıcı 1-2 satıcı
Fiyat En düşük kalite teslimat önemli
Sözleşme Kısa vadeli uzun vadeli
Stok Yüksek Düşük
Bilgi Çok az Sürekli
Problem çözme Çok az Sık sık
Kalite Spefikasyonları sağlamak Sürekli gelişme yönünde
Müşteri Tatmini Satıcının görevi Ortak çaba

16.Bürokrasi:

Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinde, Üretim ve/veya hizmet maliyetini yükselten faktörlerden biri de yönetim maliyetleridir.
Bunu düşürmek için:

 • Bürokrasi sürecindeki gereksiz iş hacminin azaltılması
 • Kademe sayısının azaltılması
 • Yöneticilerin ne tür destek gereksinimlerinin olduğunun saptanarak söz konusu desteklerin sağlanması
 • Gereksiz bürokratik noktaların saptanarak ortadan kaldırılması
 • Diğer yandan,
 • İşlerin bir defada ve doğru olarak yapılması bürokrasi sürecindeki hataları azaltacak
 • İş rotasyonu yolu ile çalışanların işletme bütününü daha iyi kavramaları ve “ortak bir dilin” oluşumu kolaylaştırılacaktır.

Toplam Kalite Yönetimi nedir yazımız hakkında aşağıda yorum yapabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Psikolojide Bellek Türleri Nelerdir?

Bizi YouTube de takip edebilirsiniz.

YAZAR BİLGİSİ
Siyaset bilimi eğitiminin bana kattığı katkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.