Standart Araba Ölçüleri

20.01.2021
458
Standart Araba Ölçüleri
Modelistlik Kursu

Araçların uzunluk ölçüleri, bir aracın toplam boyutunu, genişliğini ve uzunluğunu ifade eder. Her araç farklı ölçülere sahip olsa da hepsinde standart bir kalıp bulunur. Önemli olan, tercih ettiğiniz aracın bu kalıpları aşmaması, yönetmeliklerimize göre uygun olmasıdır.

Not: Araçların standart ölçüleri hemen hemen tüm ülkelerde aynıdır.

Bunun nedeni ise yollarda, köprülerde kısacası karayollarında güvenlik bakımından gerekli önlemlerin alınması, kazaların önüne geçilmesidir. Bu durum, mevzuatımızca belirlenmiş olup, araçların azami genişliği 2,55 metre olarak kabul edilmiştir. Bununla beraber frigorifik özellikle taşıtların, sadece frigorifik kısımlarında 2,60 metre azami genişlik bulunmaktadır.

Ancak römorklarda ise bu durum değişiklik arz eder. Römorklarda uzunluk 12,00 metre, yarı römorklu taşıtlarda 16,50 metre, iki römorku bulunan katarlarda ise 22,00 metre olarak belirlenmiştir. Ağırlık ise römorklar ve iki dingilli motorlu araçlarda 18 ton, üç dingilli motorlu taşıtlarda 25 ton,  dört dingilli motorlu taşıtlarda 32 ton, yarı römorklu ve 4 dingilli taşıtlarda 36 tondur.

Dört dingili bulunan, yarı römorklu taşıtlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton şeklinde olan araçlar ise 38 ton ağırlık bulundurmalıdır. Eğer dilgil sayısı 5 ya da fazla olan dört dingili bulunan yarı römorklu bir araç söz konusuysa 40 ton sınırı vardır. 40 ton ve ft. boyutta ISO konteyner taşıyan üç ya da iki dingil sahibi yarı römorklu ve üç dingili bulunan motorlu taşıtlarda ise bu ağırlık 44 tondur.

Ayrıca otomobil araba ölçüleri, azami yükseklik bakımından da 4,00 metre olmalıdır. Eğer aracınız bu koşullara uymuyorsa ceza almanız söz konusu olacağı için, araç alacak kişilerin dikkat etmesi gerekir.

Yeni Ümit İş Makinesi Kursu

Arabaların/Araçların Uzunlukları, Genişlikleri ve Yükseklikleri

Gabari nedir? Karayolunda araçlar seyrederken, pek çok risk meydana gelebilir. Bunları azaltmak için kullanılan Gabari nedir trafik, taşıtların gerek yüklü, gerekse yüksüz vaziyette karayolları üzerinde güvenliği sağlamak amacıyla konulan genişlik, uzunluk ve yüksekliği belirtir.

Araçların Genişlikleri Max.
Araçların azami genişliği 2,55 metre
Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında 2,60 metre
Belediyelere ait troleybüsler 2,65 metre
Araçların Genişlikleri
Araçların Yükseklikleri Max.
Araçların azami yüksekliği 4,00 metre
Araçların Yükseklikleri
Araçların Yükseklikleri
Araçların Yükseklikleri
Uzunluk Max.
Otobüs dışındaki motorlu araçlarda 12,00 metre
Römorklarda 12,00 metre
İki dingilli otobüslerde  13,50 metre
İkiden çok dingilli otobüslerde 15,00 metre
Yarı römorklu araçlarda 16,50 metre
Mafsallı (Körüklü) otobüslerde 18,75 metre
Römorklu otobüslerde 18,75 metre
İki römorklu katarlarda 22,00 metre
Araçların Uzunlukları

Araçların Azami Uzunlukları

Araç boyutları bakımından azami uzunluklar, her taşıt için farklılık gösterir. Örnek olarak römorklarda uyulması gereken uzunluk 12,00 metredir. Yarı römorklu vasıtalarda ise bu 16,50 metreye çıkar.

Azami Araç Genişlikleri

Araç boyutları, karayollarında farklı azami araç genişliklerine sahiptir. Bu genişlik 2,55 metreyken, frigorifik taşıtların, frigorifik bölümlerinde 2,60 metreye kadar olabilir.

Azami Araç Yüksekliği

Azami yükseklik nedir? Azami yükseklik, uyulması gereken maksimum yükseklik sınırını belirtir. Bu konuda araçlar, 4,00 metre azami yükseklik bulundurabilir.

Kamyon Araç Yüksekliği

Kamyon yüksekliği, alınacak kamyona göre farklılık gösterebilir. Ancak yukarıda zikrettiğimiz üzere 4,00 metre kuralı olup, buna büyük dikkat gösterilmelidir.

Araba Genişliği

Araba ölçüleri bakımından genişlik, aracın bütün anlamda sahip olduğu genişliği ifade eder. Eğer yeni bir araç almayı hedefliyorsanız, azami miktarda genişliği 2,55 metre olmalıdır.

Kamyon genişliği

Kamyon ölçüleri, her markanın imalatına göre farklılık arz edebilir. Farklı ülkelerin ölçüleri, yönetmeliklerimize uygun olmayabileceği için dikkat olmak gereklidir. Ülkemizde azami genişlik oranı 2,55 metre olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla tercih edeceğiniz araçların maksimum genişliği bu olmalıdır.

Otomobil Uzunluk Ölçüleri

Otomobil uzunluk ölçüleri, karayolları üzerinde seyir halinde güvenliği sağlaması bakımdan önemlidir. Bu durum hem sizin, hem de karşı tarafların can ve mal güvenliği için gereklidir. Bu sayı römorklar için 12,00 metre olarak tespit edilmiştir.

Kamyonet Ölçüleri

Karayollarında dikkat edilmesi gereken ölçüler, yukarıda saydığımız ölçüler ile aynıdır. Azami genişlik 2,55 metre olmalıdır. Ancak aracın tonajına göre ölçüsü değişebilir.

https://youtu.be/mkj7ybYdYBI

Karayolları Üzerinde Uyulması Gereken Ölçü ve Boyutlar

Karayollarında yola çıkacak olan taşıtlar, otomobil genişliği bakımından belirli ölçülere sahip olmalıdır. Burada dikkat etmeniz gereken kurallar, Araçlaın İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik üzerinde belirtilmiştir. Gerek yük, gerekse yolcu taşımalarında ilgili kaidelere uyulması gereklidir.

Ayrıca yönetmelik, yolcu taşıma şekillerini de ele almaktadır. Buna göre taşıtların basamak, çamurluk, karoser kenarı, aracın üst kısmı ve bagaj merdiveni gibi bölgelerde, kısacası dış bölgelerde hiçbir durumda insan taşınması gerçekleştirilmez.

Bu kurala uymamak, ceza sebebi olduğu için araç sahiplerinin dikkat edip, özen göstermesi gereklidir. Benzer şekilde kamyonetlerin, kamyonların ve yarı römorkların mal ve yük üzerinde insanların taşınması kanunlara aykırıdır.

Kamyon Gibi Taşıtlarda Gerekli Durumlarda Taşıma Yapılması

Araba ölçüleri bakımından her taşıt, standart ölçülere sahiptir. Hangi yerlerde yolcu taşınamayacağı belirtilmiş olup, tüm sürücülerin buna uyması gerekir. Aksi durumda bir takım cezalandırmalar söz konusudur. Ancak bir takım gerekli durumlar oluşursa, oturma yerleri yapılabilir.

Eğer kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork tarzı bir taşıtınız varsa ve lüzumlu durumlar oluşmuşsa, bir takım oturma yeri yapmanıza izin verilir. Ancak burada otomobil uzunluk ölçüleri bakımından Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik koşullarına dikkat etmeniz gerekir. Yapacağınız oturma yerleri, buna uygun olmalıdır.

Burada taşıtınızda bulunan kasanın kenar kısmının, düşmenin önüne geçecek vaziyette hem kapalı, hem de üstünün örtülü olması gerekir. Bu kural çerçevesinde ilgili taşıma sınırının, her bir tonu için 2 kişi alınabilir.

Bununla beraber bazı durumlarda kısa mesafede insan taşıma durumları da söz konusu olabilir. Bunun için kasada arka kapak bölümünün ve yan tarafların, 90 santimetre yüksekte bulunması ve yapısal bakımdan sağlam derecede kapalı bulunması şarttır. Ayrıca karoser yerden minimum 120 santimetre yukarıda, el yardımıyla tutulacak korkuluk tarzı bir önlemin alınması gereklidir.

Bu şartlar çerçevesinde ilgili taşıma sınırının, her tonu kapsamında ayakta 2 kişi götürülebilir. Bu taşıtların üstü açık vaziyette de olabilir. Ancak burada bahsedilen yolcular işçidir.

Eğer sahip olduğunuz yüke ek olarak hizmetli ve yolcu taşınması varsa, buna göre standart araba ölçüleri de belirlidir. Bunun için öncelikle taşımakta olduğunuz yükün, düzgün ve sağlam şekilde yerleştirilmesi ve ardından bağlanması gereklidir. Sonrasında ise taşıtın arka kapakları ile yan kapakları, güzelce kapatılmalıdır.

Taşınacak yolcular ise kasada ayrılmış bir yere oturabilmelidir. Bilmeniz gereken, standart araba ölçüleri ne olursa olsun, taşınan yükün üst kısmına yolcuların oturtulamayacağıdır. Eğer burada zikrettiğimiz şartlara uyum sağlarsanız, yolcu ve işçi taşımanız mümkündür.

Traktörlerde Standart Ölçü

Traktörlerde standart ölçü, tıpkı diğer araçlada olduğu gibi yükün üstünde insan taşınmasına izin vermez. Burada lastik tekerlekli traktörlerin, yarı römorklarına ve römorklarına,

 1. Tarımsal ürünlerin toplanması,
 2. Tarımsal ürünlerin yüklenmesi,
 3. Tarımsal ürünlerin boşaltılması,

Üzere mevcut taşıma sınırının, her tonunda maksimum 3 insan taşınabilir.

Araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Tehlikeli Maddelerin Taşınmasında Ölçüler

Yönetmeliklere göre tehlikeli maddeler,

 1. Parlayıcı,
 2. Kimyevi – Fiziksel Nitelikleri Bakımından Patlayıcı,
 3. Yakıcı,
 4. Yanıcı,
 5. Kolayca Alev Alabilen,
 6. Kendi Kendine Alev Alabilen,
 7. Radyoaktif
 8. Zehirli ve benzeri

Unsurlar kabul edilir. Eğer standart araba ölçüleri kapsamında bu tür maddeler taşımak istiyorsanız ya da taşıyorsanız,  öncelikle tehlikeyi azaltabilmek ve korumak için lâzım gelen şekilde ambalaj yapmanız gerekir. Ambalajlama, maddelerin niteliklerine göre farklılık arz edebilir.

Ayrıca yolculuk esnasında pek çok neden, tehlikeli maddelerin düşmesine, bozulmasına, ambalajın zarar görmesine, bulunduğu yerden düşmesine neden olabilir. Bu durum, ulaşım da büyük bir riski meydana getirir. Bunun oluşmaması için standart araba ölçüleri oldukça önemlidir.

Bizi pinterest ten takip edebilirsiniz. https://tr.pinterest.com/sosyola/

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.