Asurluların Uygarlığa Katkıları Nelerdir? 2024

Asurluların Uygarlığa Katkıları Nelerdir? 2024
Modelistlik Kursu

Asurluların Uygarlığa Katkıları Nelerdir? – Antik Mezopotamya’nın önemli uygarlıklarından biri olan Asurlular, tarih boyunca insanlığa pek çok önemli katkıda bulunmuştur. Asurlular, sanat, mimari, bilim, hukuk ve yönetim gibi birçok alanda ileri düzeyde gelişmişlerdir. Bu makalede, Asurluların uygarlığa olan katkılarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Asurluların Kökeni ve Tarihçesi

Asurlular, Mezopotamya’nın tarih sahnesinde önemli bir rol oynayan bir antik halktır. Asurlular, genellikle Mezopotamya’nın kuzey bölgesinde, bugünkü Irak‘ın kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan Asur kentinin çevresinde yaşayan bir halk olarak bilinirler. Asurlular, tarih boyunca Mezopotamya’nın diğer bölgelerinde de etkili olmuşlardır ve büyük bir imparatorluk kurmuşlardır.

Asurluların Kökeni ve Tarihçesi
Asurluların Uygarlığa Katkıları Nelerdir?

Asurluların kökeni, tarih öncesi dönemlere kadar uzanır. Asurluların kökeniyle ilgili kesin bilgilere sahip olmak zordur, ancak antik yazılı kaynaklar ve arkeolojik bulgular, Asurluların Sümerler ve diğer Mezopotamya halklarıyla yakın ilişkiler içinde olduğunu göstermektedir. Asur kenti, Sümerlerin etkisi altında kurulmuş ve zamanla güçlenerek bağımsız bir devlet haline gelmiştir.

Asur kenti ve Asurlular, MÖ 3. binyılın sonlarına doğru tarih sahnesinde belirmeye başlamıştır. MÖ 2. binyılın başlarında Asur kenti, ticaret ve siyasi açıdan önemli bir merkez haline gelmiştir. Bu dönemde Asur, Sümer şehir devletlerinin etkisi altında kalmıştır ancak zamanla bağımsızlığını kazanmıştır.

Asurluların güçlenmesi ve genişlemesi, özellikle MÖ 14. yüzyılın ortalarından itibaren hız kazanmıştır. Asur kenti, Asurlu kralların liderliğinde çevre bölgeleri fethetmiş ve Asur İmparatorluğu’nu kurmuştur. Bu dönemde Asurlular, Mezopotamya’nın önemli bir gücü haline gelmişlerdir ve birçok krallık ve şehir devletini kontrolleri altına almışlardır.

Asur İmparatorluğu, MÖ 8. ve 7. yüzyıllarda zirveye ulaşmış ve bu dönemde büyük bir toprak genişlemesi yaşamıştır. Ancak, Asur İmparatorluğu, dış saldırılar ve iç karışıklıklar nedeniyle zayıflamış ve sonunda MÖ 7. yüzyılın sonlarında yıkılmıştır. Bu, Asurluların tarih sahnesinden çekilmelerine ve güçlerinin azalmasına neden olmuştur.

Yeni Ümit İş Makinesi Kursu

Asurluların Uygarlığa Katkıları Nelerdir?

Asurluların uygarlığa katkıları, tarih boyunca pek çok alanda önemli katkılarda bulunmuş bir antik uygarlıktır. İşte Asurluların uygarlığa olan bazı önemli katkıları:

 1. Mimari ve İnşaat Mühendisliği: Asurlular, etkileyici mimari yapılar inşa etmişlerdir. Ninova ve Asur gibi başkentlerindeki saraylar, tapınaklar ve sur duvarları, Asurlu mimarların ve inşaat mühendislerinin ustalığını sergilemektedir. Özellikle, Asur Kralı II. Sargon döneminde inşa edilen Saray Tepesi (Tell Nebi Yunus), Asurlu mimarların yeteneklerinin bir örneğidir.
 2. Sanat ve El Sanatları: Asurlular, sanat ve el sanatları alanında da önemli bir miras bırakmışlardır. Taş oymacılığı, heykelcilik, seramik işçiliği ve cilalı taş işleme gibi alanlarda ustalıklı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Asurlu sanatçılar, oyma taş panolar, kabartmalar ve heykellerde dini ve mitolojik motifleri ustalıkla işlemişlerdir.
 3. Yazı ve Edebiyat: Asurlular, Mezopotamya’daki yazı sisteminin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Çivi yazısıyla yazılan kil tabletlerde pek çok edebi eser, hukuk metni, tarihî belge ve bilimsel metin bulunmaktadır. Bu eserler, Asurluların dönemlerindeki yaşamı, kültürü, tarihî olayları ve bilimsel bilgileri günümüze aktarmaktadır.
 4. Bilim ve Teknoloji: Asurlular, matematik, astronomi ve tıp gibi alanlarda da önemli katkılar yapmışlardır. Gökbilim çalışmalarıyla takvim sistemlerini geliştirmişler, matematikteki bilgiyi ilerletmişler ve tıp alanında önemli keşifler yapmışlardır. Asurluların bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, çevrelerindeki uygarlıklara da ilham vermiştir.
 5. Yönetim ve Hukuk Sistemi: Asurlular, etkili bir yönetim ve hukuk sistemi geliştirmişlerdir. Asur kralı, tanrısal bir yetkiyle donatılmış ve devletin başı olarak hüküm sürmüştür. Hukuk metinleri ve yasalar, toplumsal düzeni ve adaleti sağlamak için oluşturulmuştur.
 6. Kapitalizm Nedir? Kapitalizm Tarihi ve Öncüleri Kimlerdir?

Asurluların uygarlığa olan bu ve benzeri pek çok katkısı, antik Mezopotamya’nın ve insanlığın tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

Asurluların Teknolojiye Katkıları

Asurlular, antik dönemde teknoloji ve bilim alanında çeşitli önemli katkılarda bulunmuşlardır. İşte Asurluların uygarlığa katkıları:

Asurluların Teknolojiye Katkıları
Asurluların Uygarlığa Katkıları Nelerdir?
 1. İnşaat Teknolojisi: Asurlular, etkileyici mimari yapılar inşa etmişlerdir. Saraylar, tapınaklar, sur duvarları ve sulama kanalları gibi yapılar, Asur kentinin ve diğer şehirlerin etrafında büyük ölçekte inşa edilmiştir. Asurlular, bu yapıları inşa etmek için taş oyma, kerpiç yapı, tuğla yapımı ve su mühendisliği gibi çeşitli inşaat tekniklerini kullanmışlardır.
 2. Su Yönetimi ve Sulama Sistemleri: Asurlular, tarım için verimli sulama sistemleri geliştirmişlerdir. Dicle ve Fırat nehirleri çevresindeki tarım arazilerini sulamak için kanallar ve sulama tesisleri inşa etmişlerdir. Bu sulama sistemleri, tarım verimliliğini artırmış ve Asur İmparatorluğu’nun zenginliğini ve refahını desteklemiştir.
 3. Metalurji: Asurlular, demir, bakır ve bronz gibi metallerin işlenmesinde ileri düzeyde metalurji tekniklerini kullanmışlardır. Metal eşyalar, silahlar, araçlar ve süs eşyaları gibi çeşitli amaçlar için metal işleme ve döküm teknikleri geliştirmişlerdir.
 4. Tarım Teknolojisi: Asurlular, tarımda kullanılan araç ve gereçlerin geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır. Değişik tarım aletleri ve sulama teknikleri, tarım verimliliğini artırmış ve Asur İmparatorluğu’nun gıda üretimini desteklemiştir.
 5. Gökbilim ve Takvim Sistemleri: Asurlular, gökbilim çalışmaları yaparak takvim sistemlerini geliştirmişlerdir. Gözlem kuleleri inşa ederek gök cisimlerini izlemişler ve gök cisimlerinin hareketlerini kaydetmişlerdir. Bu bilgiler, takvimlerin oluşturulmasında ve tarımsal faaliyetlerin planlanmasında kullanılmıştır.

Asurluların teknolojiye olan bu katkıları, dönemlerindeki ilerlemeyi ve uygarlık düzeyini yansıtmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler, Asur İmparatorluğu’nun gücünü ve etkisini artırmış ve çevrelerindeki diğer uygarlıklara da ilham vermiştir.

YAZAR BİLGİSİ
İzmir'de Bilgisayar destekli muhasebe ve netsis öğretmeniyim. Fotoğraf çekmekten ve doğa gezintilerinden hoşlanırım. Papatya en sevdiğim çiçektir. Boş zamanlarında öğretmenlik mesleği ile alakalı kendini geliştirerek, makale yazarlığı konusunda çalışmalar yürütmekteyim. Özellikle oyuncuların ekranların arkasındaki yaşantılarını anlamayı ve anlatmayı seviyorum.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.