TMGD Eğitimi-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

13.12.2023
312
TMGD Eğitimi-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Modelistlik Kursu

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (tmgd eğitimi), tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması ve işlenmesi sırasında çevre ve insan güvenliğini sağlamakla görevli bir uzmandır. Bu uzman, çeşitli görev ve sorumluluklarını yerine getirerek tehlikeli madde yönetimi süreçlerinde firma ve kuruluşlara rehberlik eder.

Görev Tanımı

Tmgd Görev Tanımı

Görev Tanımı

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) görev tanımı şu şekildedir:

Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmelere Uyum İzlemek:

Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşmelere (ADR/RID/IMGD Kod) ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izlemek.

İşletmeye Öneriler Sunmak:

Tehlikeli maddelerin ADR/RID/IMGD Kod hükümlerine göre taşınması konusunda işletmeye öneriler sunmak.

Rapor Hazırlamak:

İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve İdarenin belirlediği formata uygun olarak www.türkiye.gov.tr adresinden İdareye göndermek.

Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Uyum Prosedürleri:

Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, ADR/RID/IMDG Kod’daki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

Yeni Ümit İş Makinesi Kursu

Eğitim ve Denetim:

İşletme çalışanlarının ulusal ve uluslararası mevzuata uygun eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını tutmak.

Acil Durum Prosedürleri:

Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek ve tatbikatların periyodik olarak yapılmasını sağlamak.

Kayıt ve İbraz:

Faaliyetler konusunda yapılan işleri tarih ve saat belirterek kayıt altına almak, kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edildiğinde İdareye ibraz etmek.

Tehlike Durumunda İş Durdurma ve Bildirim:

Danışmanlık hizmeti verilen işletmede tehlikenin giderilene kadar işin durdurulmasını sağlamak, giderildiğinde işi başlatmak ve süreçle ilgili aşamaları ilgili taraflara yazılı olarak bildirmek.

Kaza Raporları:

Sorumlu olarak görev yapan TMGD, taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen kazalara dair rapor hazırlayarak İdareye göndermek.

Danışmanlık Sınırları:

TMGD, istihdam edildiği işletme ile birlikte en fazla beş yerde danışmanlık yapabilir. TMGDK bünyesinde hizmet veren bir TMGD, en fazla sekiz işletme için danışman olarak görevlendirilebilir.

Danışmanlık Hizmeti Şartları:

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine sahip olanlar, danışmanlık hizmetini TMGDK bünyesinde istihdam edilerek veya işletme bünyesinde verirler. TMGD, bünyesinde görev yaptığı TMGDK’ye karşı sorumludur.

Görev ve Sorumlulukları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının Görev ve Sorumlulukları:

 1. Danışmanlık Hizmeti: Tehlikeli malların karayoluyla güvenli bir şekilde taşınması konusunda danışmanlık hizmeti vermek.
 2. Ekipman Denetimi: Tüm nakliye ekipmanını düzenli genel denetimlere tabi tutmak.
 3. Yönetmelik Uyumu: Firmaların tehlikeli mal yönetmeliklerine uygun çalışmasını sağlamak.
 4. Atık Yönetimi: Tehlikeli atıkları tanımlamak, atık riskini azaltmak için gerekli önlemleri almak, kamu sağlığı/güvenliği riskini değerlendirmek.
 5. Acil Durum Prosedürleri: Uygun acil durum prosedürlerinin uygulanmasını sağlamak.
 6. Kaza Araştırması: Herhangi bir kaza veya yasa ihlalini araştırmak ve rapor hazırlamak.
 7. Önleyici Önlemler: Kazaların, olayların veya ciddi ihlallerin tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemler uygulamak.
 8. Eğitim Verme: Taşımacılıkta görev alan tüm personele eğitim vermek ve güvenlik tavsiyelerinde bulunmak.
 9. Mevzuat Takibi: Mevzuatta meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları:

 1. Üniversitelerin lisans programından mezun olmak.
 2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğde belirtilen suçlardan bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamak.
 3. Tehlikeli Madde Güvenlik eğitimine katılmak.
 4. Uygulamalı yangın söndürme eğitimine katılmak.
 5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından açılan Tehlikeli Madde Güvenlik sınavına katılmak ve 70 puan alarak başarılı olmak.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanında Olması Gereken Özellikler:

 1. Yüksek konsantrasyon sahibi olmak.
 2. Acil durumlarda stres yönetimi sağlamak ve etkili karar verebilmek.
 3. Ekip çalışması ve yönetimi becerisi göstermek.
 4. Açık alanda çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek.
 5. Güçlü iletişim kabiliyetine sahip olmak.
 6. Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Eğitimin İçeriği

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) eğitimi, 64 ders saati süresince uygulanmaktadır. Ayrıca, RID ve IMDG Kod kapsamındaki faaliyetler için TMGD yetkisini almak isteyen adaylar, bu modlar için ek olarak 21’er ders saati ek eğitim almalıdır. Her bir eğitim programı en fazla 20 kursiyerden oluşmaktadır. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saati ile 8 ders saati arasında olmalıdır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.