Psikoloji

Psikoloji, bireyleri ve toplumu daha iyi anlamaya yardımcı olan, düşünce ve davranışları inceleyen, klinik, gelişim, spor, sosyal psikoloji gibi farklı alt dalları bulunan bir bilim dalıdır.

Depresyon, kişinin duygusal durumunu, düşünce biçimini, enerji seviyesini, uyku düzenini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir mental sağlık durumudur....
02.01.2024
105
Günümüzde, zihinsel sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, insanlar artık terapi hizmetlerine internet aracılığıyla daha kolay...
03.11.2023
109
Online psikolog hizmeti, günümüzün hızlı ve yoğun yaşam temposunda, herkes için uygun ve güvenli bir terapi seçeneği sunmaktadır. Ulaşılabilirlik ve...
29.03.2023
98
Problem çözme nedir, hâlihazırda ulaşılmaz durumda olan bir hedefe ulaşmamıza yardımcı olan bir kural, plan veya stratejinin aranmasını gerektirir. Sezgisel...
31.03.2021
116
Toplumsal Cinsiyet ve aile içi şiddet, toplumumuzda büyük sorun teşkil eden bir konudur ve önemli bir psikolojik temele sahiptir. Gelgelelim,...
11.02.2021
124
Tutum değişikliği konusunda yapılan binlerce araştırma ve bulgulara yorum yaparken sergilenen çeşitli bakış açılarından hareketle iki genel yaklaşım üzerinde durulacaktır....
09.02.2021
122
Motivasyon nedir? belirli bir zamanda belirli bir şekilde davranmamıza neden olan farklı psikolojik ve fizyolojik faktörleri tanımlar. Motive olduğumuz zaman...
03.02.2021
118
Ergenlik Dönemi Ergenlik, aşağı yukarı 12 yaşla 18 yaş arasında devam eden ve birçok biyolojik, bilişsel, sosyal ve kişilik özelliklerinin...
08.01.2021
121
Tarihsel Gelişimi Psikoterapi, üç temel özelliğe sahiptir: Terapist ve hasta(lar) arasında sözel etkileşim; hastanın, mevcut problemlerinin ortaya çıkmasında katkıda bulunmuş...
05.01.2021
109
Kişinin anlamsız bir nesneye veya belirsiz bir fotoğrafa bakmasını ve ne gördüğünü tarif etmesini gerektiriyor. Belirsiz bir nesneyi tarif ederken...
04.01.2021
166
Psikometri Psikolojinin bir alt dalı olan psikometri, kişinin becerilerini yeteneklerini, inançlarını ve kişisel özelliklerini okul, endüstri veya klinik gibi geniş...
30.12.2020
124
İster sosyal hayatımızda, ister aile hayatımızda ister okul hayatımızda insanlarla iletişim kurarken yüz ifadeleri ve beden dili yoluyla gerçekleşir. Bazen...
29.12.2020
138