İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i Şuyu ne demek?

İzale-i Şuyu nedir diye soranlara bu davanın Türkçe açıklamasını söylemekte yarar vardır. İzale i Şuyu ortaklığın giderilmesi anlamına gelir. İzale-i Şuyu davası, bir taşınmaz üzerindeki el birliğiyle mülkiyetin dava yoluyla çözülerek hissedarlar adına pay edilmesi davasıdır.

İzale-i şuyu davası nasıl açılır?

İzale-i şuyu davası dava dilekçesinin yazımından sonra hakime havale ettirilip, tevzi bürosu ve vezneden gerekli harçlar ve dava gider avanslarının yatırılmasına müteakip mahkeme kalemine verilir ve buradan esas numarası alır. Esas numarası almasına müteakip dava açılmış sayılır.

İzale-i Şuyu cevap dilekçesi

İzale-i Şuyu davalarında davacının dava dilekçesi davalılara tebliğ olunur. Genel olarak hukuk mahkemelerinde kullanılan cevap dilekçeleri kurumu izale-i şuyu davalarında uygulanmaz. Ancak dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen davacı isterse 15 gün içerisinde mahkemeye beyanlarına ilişkin dilekçe ibraz edebilir.

İzale-i Şuyu satış usulü

İzale-i şuyu davalarında ortaklığa konu taşınmazın satışı hususunda Sulh Hukuk Mahkemesin açılan dava sonucunda mahkeme, taşınmazın satışına karar vermesine ve kararın kesinleşmesine müteakip satışın yapılması için dosya satış memurluğuna gönderilir. Satış memurluğunca gerekli prosedür gerçekleştirdikten sonra açık ihale veya satış yapılır.

İzale-i şuyu davasında aynen taksim

İzale-i şuyu davasında müşterek mülkiyete konu taşınmazın gerekli şartları taşıması halinde ve talep olursa hakim, aynen taksime karar verebilir. Aynen taksimde taşınmaz hisse sahiplerine hissesi kadar bölünür.

İzale-i şuyu davası ihaleleri

İzale-i şuyu davalarında satışa karar verilmesi ve kesinleşerek dosyanın satış memurluğuna gönderilmesine müteakip ilgili taşınmaz hakkında bir satış günü belirlenir ve ilan olunur. İlan günü satış işlemi genellikle açık arttırma usulü ile yapılır.

İzale-i şuyu davasında açık arttırma

İzale-i şuyu davalarında satışlar genellikle açık arttırma usulü ile yapılır. Açık arttırma, taşınmazın dava sırasında belirlenen değerinin % 50 si ile başlar. İhaleye katılanlardan en fazla teklifi verenin üzerinde ihale kalır.

İzale-i şuyu davasında satış masrafları

İzale-i şuyu davalarında satış masrafları davayı açan tarafından ödenir. Satış masrafları harçlar, keşif giderleri, bilirkişi giderleri, satış giderleri gibi giderlerden oluşur. Satış yapılıp ücretler yatırıldıktan sonra satış masrafları hissedarlar arasında bölüşülerek davayı açarak ilk başta satış masraflarını karşılayan tarafa ödediği masraflar iade edilir.

İzale-i şuyu davasında satış sonrası

İzale-i şuyu davası satış kararı verilmesine müteakip satış kararı tebliğ edilerek kesinleşmesi beklenir. İtirazen veya itiraz olmaksızın kesinleşmesine müteakip satış memurluğuna gönderilek satış yapılır. Satışın yapılmasından sonra kesinleşmesi beklenir. Kesinleştikten sonra mahkeme tescil yazısı isimli bir yazıyı ihaleyi kazanan kişiye verir. İhaleyi kazanan kişi bu tescil yazısı ile ilgili tapu müdürlüğüne giderek tapu işlemlerini üzerine alır.

İzale-i şuyu davasında hissedarın alış önceliği

İzale-i şuyu davalarında hissedarların alış önceliği yoktur. Hissedarlar kende aralarında anlaşma yapmayarak mahkeme yoluyla satış talep ettiklerinden satış açık ihale usulü yapılır ve satışa giren herkes ihale şartlarında kazanabilir.

İzale-i şuyu davasına itiraz

İzale-işuyu davasına 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunabilir. Bunun için istinaf dilekçesi yazılarak hakime imzalattırılır ve kaleme teslim edilir.

İzale-i şuyu davası ne kadar sürer?

İzalei şuyu davalarının görülme süresi davaların durumuna göre değişiklik gösterebilir. Dosyada bulunan tarafların sayısı, adresleri genel olarak etkendir. Yurt dışında ikamet eden taraf var ise ve bunlara yapılacak tebligatlar geç yapılacağı için süreye etkilidir. Bütün tarafların ülkemizde ikamet ettiklerini düşünürsek ortalama olarak 8 ay ile 9 ay civarında dava süresi vardır.

İzale-i şuyu davası nasıl açılır?

İzale-işuyu davası diğer davalar gibi öncelikle dilekçe yazılarak, sonrasında gerekli harçları yatırdıktan sonra tapu bilgilerini gösterir kayıtlar dilekçeye eklenerek kaleme verilmek suretiyle açılır.

İzale-i şuyu davası nedere açılır?

İzale-işuyu davaları, herhangi bir hissedarın hissenin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

İzale-i şuyu davası nasıl sonuçlanır?

İzale-i şuyu davaları genellikle taraflar arasında bir anlaşma olmaması durumunda ilgili hisselerin bulunduğu taşınmazların satışı suretiyle payların dağıtımına karar verildikten sonra, taşınmazların ihale usulü ile satıldıktan sonra hissedarlara yapılan masrajların düşülmesine müteakip paylarının ödenmesi suretiyle sonuçlanır.

İzale-i şuyu davası satış aşaması?

İzale-işuyu davasında Sulh Hukuk Mahkemesi taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verdikten sonra dosyayı satış memurluğuna satışın yapılması için gönderir. Satış memurluğu satış için gün belirledikten sonra ve gerekli ilanları yaptıktan sonra taşınmazı açık arttırma ile satar. Açık arttırmada isteyen herkes ihaleye girebilir ve ihale en çok teklifi verende kalır.

İzale-i şuyu davasında satış isteme süresi

İzale i şuyu davalarında Sulh Hukuk Mahkemesi ilgili hisseye tabi taşınmazların satışına karar verdikten sonra, hissedarlardan biri tarafından satışın bir dilekçeyle istenilmesi gerekmektedir. Bu süre karar tarihinden itibaren 10 yıldır. 10 yıl içerisinde talep edilmeyen satış kararı zamanaşımına uğrar.

İzale-i şuyu davası satışa engel mi?

İzale-işuyu davası açan taraf veya diğer tarafların talebi halinde dava açılmasına müteakip mahkeme tapuya davanın şerh edilmesine ilişkin karar alır. Bu karar tapuya kaydedilince taşınmazlar satış aşamasında olduğu için satılamaz. Ancak bu talep taraflardan gelmezse satış aşamasına gelene dek satış işlemi yapabilir. Sulh Hukuk Mahkemesinin satış kararından sonra dosyanın satış memurluğuna gelmesi halinde satış memurluğu kendiliğinden tapuya müzekkere yazarak satılacak taşımazlar üzerine şerh koydurur ve satışını engeller.

İzale-i şuyu davasının kesinleşmesi gerekir mi?

Her karar gibi, izale-i şuyu davasının da sonuca etki etmesi için kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmeyen kararlar satış memurluğuna gönderilmez.

0
GüzelGüzel
0
Çok SevdimÇok Sevdim
0
ŞaşırdımŞaşırdım
0
ÜzüldümÜzüldüm
0
KızdımKızdım
Oy verdiğin için teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı