Hırsızlık Suçu Nedir?

Hırsız nedir?

Hırsız Türk Dil Kurumuna göre bir başkasının malını çalan kimse anlamı taşımaktadır. Halk dilinde de, başkasına ait bir malı çalan kişiye hırsız denir.

Hırsızlık nedir?

Hırsızlık kendisine ait olmayan, başkasının mülkiyetinde olan, yani basit anlatımla başkasına ait olan bir malı veya eşyayı mülkiyetine geçirme veya kullanmadır.

Hırsızlık suçu, Hırsızlık tck

Hırsızlık suçu tck 141. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kişinin rızası dışında malını başkasına yada kendisine yarar sağlamak amacıyla alan kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Hırsızlık suçunun cezası 2020

Hırsızlığın cezası sorusuna direkt olarak yanıt vermek zordur. Çünkü olayın oluş şekline göre ceza büyük oranda değişiklik gösterebilir. Hırsızlığın basit hali ve nitelikli hali olmasından tutun da, gündüz vakti veya gece vakti olması, kapalı yerden veya açık alandan, kullanımı gereği açıkta bırakılan veya kilitli olan, kamu kurumu veya kişi konutundan olmak üzere bir çok değişkene göre ceza miktarı değişebilir. Bu değişkenler hakim tarafından olay değerlendirilerek tahkik edilir.

Hırsızlık suçu şikayetten vazgeçme

Hırsızlık suçu şikayete tabi değildir. Yani hırsızlık suçunun mağduru mahkemede şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmesi davanın düşürülmesi sonucunu oluşturmaz.

Hırsızlık suçu teşebbüs

Hırsızlık suçu, teşebbüs aşamasında kalmış ise Türk Ceza Kanununda 35. maddesinde belintilen bazı indirimler uygulanır. Suç teşebbüs halinde kalmış ise meydana gelen zarar veya tehlikenin durumuna göre ağırlaştırılmış müebbet alacak kişi 13 yıldan 21 yıla kadar hapise indirilir, müebbet hapis alan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alır, diğer cezalara çarptırılacak kişinin de cezası 4/1 den 4/3 üne kadar indirilir.

Hırsızlık suçunda uzlaşma

Hırsızlık suçunun sadece basit hali uzlaşmaya tabidir. Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde tanımlanan suç kapsamında iddianame tanzim edilmiş ise, taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri yapılabilir. Hırsızlık suçunun basit ve nitelikli hallerini birazdan işleyeceğiz.

Hırsızlık suçu zaman aşımı

Hırsızlık suçunun basit hali, yani 141. maddede belirtilen suçun zamanaşımı 8 yıldır. Bu süre içerisinde şikayet yapılabilir. Ancak nitelikli halleri zamanaşımına tabi değildir.

Hırsızlık suçu zararın giderilmesi

Hırsızlık suçu oluşup adli süreç başladığında veya henüz başlamamışken hırsızlıktan doğan mağdurun zararı giderilirse dahi suç düşmez. Ancak zararın giderilmesi durumunda sanık hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. Bu durumda cezada indirime gidilir. TCK 168 bu konuyu düzenlemiştir. Etkin pişmanlık hükümleri de olaya göre değişiklik gösterebilir. Bunun için lütfen aşağıdaki linkten TCK’ya açıp 168. maddesini inceleyiniz.

Hırsızlık suçunda yardım eden

Hırsızlık suçuna yardım eden kişi, yardım etme şekline göre cezalarla cezalandırılır. Yardım etmenin birden çok şekli vardır ve bu şekillere göre cezalarda değişiklik gösterebilmektedir. Yardım eden sıfatının olaya uygulanma durumunu okuyabilmek için lütfen yazının altındaki linkten Türk Ceza Kanununu açarak 39. maddeyi okuyunuz.

Hırsızlık suçunda malın değerinin azlığı

Hırsızlık suçunda hırsızlığa konu şeyin kıymeti az ise hakim ceza vermekten vazgeçebileceği gibi ceza da indirim de yapabilir.

Hırsızlık suçunun konutta işlenmesi

Hırsızlık suçunun konuttan taklit anahtarla veya bir aletle kilidi açmak suretiyle yapılması veya kilitlenmesini engellemek suretiyle işlenmesi durumunda suçun nitelikli hali işlenmiş olur. Suç unsuru TCK 142. maddede düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçunun yasal unsurları

Hırsızlık suçunun unsurlarına gelecek olursak; öncelikle konusunun taşınır bir mal olması gerekir. Taşınmazlar hakkında olması durumunda yasal unsur oluşmaz. İkinci bir hususta hırsızlık suçunun mağdurunun hırsızlığa konu mal üzerinde sahipliğinin olmasıdır.

Hırsızlık suçunun basit hali

Hırsızlık suçunun basit hali açıkta bırakılan, yani halka açık yerlerde bırakılan eşyaların çalınması durumudur. Ancak bazı eşyalar kullanımları gereği açıkta bırakılırlar, bunların çalınması basit halini oluşturmaz, aksine nitelikli halini oluşturur, örneğin tarladaki patos kullanımı gereği açıkta bırakılmıştır.

Hırsızlık suçunun yağmaya dönüşmesi

Hırsızlık suçunun yağmaya dönüşmesi durumunu açıklayabilecek en iyi kelime hırsızlık sırasında şiddet veya cebir kullanma durumudur. Hırsızlıkta mağdura karşı cebir veya şiddet kullanılmış ise yağma suçunu oluşturabilir.

Hırsızlık suçunun hafifletici nedenleri

Hırsızlık suçunun aslında hafifletici nedeni yoktur. Yalnızca hırsızlık suçunda mağdurun zararının giderilmesi cezada indirim sebebi olarak öngörülmüştür. Ayrıca TCK 144. maddesinde paydaş maliği olunan mal veya bir hukuki ilişkiye dayanan mal hakkındaki hırsızlık daha az cezayı gerektiren haller olarak sayılmıştır. Yine malın değerinin azlığı da bunlardan sayılabilir. Bunu yukarıda açıklamıştık.

Hırsızlık suçunun ağırlaştırıcı nedenleri : Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi : Hırsızlık suçunun nitelikli halleri :

Hırsızlık suçunun ağırlaştırıcı nedeni öncelikle gece vakti işlenmesidir. TCK 143. maddesi gereği hırsızlık suçu eğer gece vakti işlenmiş ise failin alacağı ceza miktarı yarı oranında arttırır.

Hırsızlık suçunun alt sınırı

Hırsızlık suçunun basit halinin alt sınırı TCK madde 141 de bir yıl olarak belirlenmiştir. Ancak yasal indirim sebepleri bu süreyi düşürebilir. Yasal indirim sebeplerinden yukarıda bahsetmiştik.

Hırsızlık suçuna af var mı?

Af siyasi olarak meclisin çıkardığı bir kanunla uygulanır. Af’ta müstesna tutulacak kanun maddeleri mecliste çıkarılacak af kanunu ile belirlenir. Genel af halinde yararlandırılabilir.

Hırsızlık suç duyurusu dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Türk Ceza Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı