Bilirkişi ve Bilirkişi Raporu

Bilirkişi ne demektir?

Bilirkişi, türk dil kurumuna göre bir hususta iyi bilgisi olan, anlaşmazlığı çözme konusunda müracaat edilen kişi, uzman anlamına gelmektedir.

Bilirkişi nedir?

Bilirkişi bir işin ehli olan kimse olarak huku dünyasında kendisine bolca başvurulan bir simadır. Uyuşmazlığa konu veya suça konu olay ile ilgili uzmanlığı bulunmayan hakimin bu konuda bilgi sahibi olduğu kanıtlanmış, bazı sınavlardan ve hukuki prosedürlerden geçerek Adalet Bakanlığı Bilirkişi listelerine kaydolmuş kişilerden yardım almasıdır.

Neden bilirkişiye başvurulur?

Hakim’in her konuda bilgi sahibi olması beklenemez. Özellikle teknik konularda vuku bulan olayın tahkik edilmesi gerekebilir. Örneğin bir paranın sahte olup olmadığının ilk bakışta anlaşılamaması halinde, para üzerinde gerekli incelemeyi yaparak sahteliği konusunda rapor düzenleyecek bir bilgikişiye ihtiyaç vardır.

Bilirkişi raporu nedir?

Bilirkişi raporu, uzmanlığına başvurulan bilirkişinin, tatbike konu hadise hakkında düzenlemiş olduğu yazılı ve görsel belgedir. Bilirkişi görevlendirdiği konuya ilişkin tespit ettiği hususları veya kusur durumunu rapora bağlayarak mahkemeye ibraz eder.

Bilirkişi raporuna itiraz süresi

Bilirkişi raporuna itiraz, dilekçe ile veya sözlü olarak verilebilir. Ancak hakim itirazı kabul etmeyebilir. Bu durumda bilirkişi raporuna da verilecek kararla birlikte temyiz/istinaf hakkınızı kullanmanız gerekir.

Bilirkişi raporuna beyan

Bilirkişi raporu mahkemeye ibraz edildikten sonra dosyanın taraflarına tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonraki celse bilirkişi raporuna karşı diyecekleri sorulmak üzere davet edilir. İfade sırasında bilirkişi raporuna karşı beyanlar sorulur.

Bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi

Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edildikten sonra bilirkişi raporuna karşı diyecekleri sorulmak üzere davet edildikten sonra, hakim karşısında veya dilekçe ile taraf, bilirkişi raporuna itirazı olduğunu hususunu belirtir. Bilirkişi raporuna bir diyeceği olmadığını beyan etmesi halinde bilirkişi raporuna itiraz hakkını kaybetmiş sayılacağından bunu belirtmelidir. Ayrıca bilirkişi raporuna itirazını belirtmediği taktirde dosya üzerinden verilecek kararı istinaf/temyiz aşamasında da sorun yaşayacaktır.

Bilirkişi raporu nasıl olmalı?

Bilirkişi raporu, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerden oluşmalı. Kaşife konu alanda yapılan incelemeler, olayla ilgili hukuki prosedür, mevzuat açıklamaları ve sonuç bölümünde bilirkişinin vakaya ilişkin tespit, değerlendirme ve kanaatini içermelidir. Örnek bilirkişi raporunu aşağıda vereceğiz.

Bilirkişi raporu kesin delil midir?

Bilirkişi raporları kesin delil değildirler. Ancak hükme esas alınırlar. Yapılan keşif sonucunda tanzim edilen bilirkişi raporlarına itiraz edilmediği durumlarda kesin delil gibi hükme esas alınabilirler. Ancak bilirkişi raporlarına yapılan itirazlarda alınan ikinci bilirkişi raporları arasında çelişki olabilir. Çelişkinin giderilmesi için dosyaya üçlü bilirkişiler atanabilir.

Bilirkişi raporu kaç nüsha?

Bilirkişi raporları genellikle dosyanın taraf sayılarından bir fazla olarak düzenlenerek ilgili mahkemeye veya Cumhuriyet Savcılığına sunulur. Dosya aslının bilirkişiye teslimi sırasında zaten dosyaya ibraz edilecek bilirkişi raporunun kaç suretten ibaret olacağı yazılır.

Bilirkişi raporu kaç günde sonuçlanır?

Bilirkişi raporları bilirkişiye teslim edildikten itibaren olayın mahiyetine veya dosyada tetkik edilecek hususların yoğunluğuna göre bir süre belirlenir ve bu süre içeresinde bilirkişiden raporunu mahkemeye sunması istenir. Bu süre genelde 10 gündür. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi bu süre olayın mahiyetine göre hakim tarafından arttırılabilir.

Bilirkişi raporu kimlere tebliğ edilir?

Bilirkişi raporu dosyada taraf olarak yer alan, müşteki, sanık, katılan, katılan vekili gibi tarafların her birine tebliğ edilir.

Bilirkişi raporu kıymet taktiri

Bilirkişi raporu kıymet taktiri, genellikle icra müdürlüklerinde satışı istenilen bir taşınmazın, ihale bedelini belirlemek üzere yaptırılır. Menkullerde inşaat mühendisi veya bahçelerde ziaat mühendislerince genellikle yaptırılan keşiflerde ilgili taşınmazın değerinin tespiti istenilir.

Bilirkişi raporu kaydedilmiştir?

Dosya e devletten veya vatandas.portal adresinden sorgulandığında dosya durumu olarak bilirkişi raporu kaydedilmiştir gözüküyorsa, dosya üzerinden yapılan bilirkişi incelemesinde, bilirkişinin raporunun dosyaya taranarak atıldığını anlarsınız. Dosyanın içerisine vatandas.portal adresinden girerek bilirkişi raporunu inceleyebilirsiniz.

İki bilirkişi raporu arasındaki çelişki

Bilirkişi raporuna itiraz edilmesine müteakip dosya üzerinden yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmiş ise ve bu iki bilirkişi raporu arasında çelişki var ise, mahkemeden dosyanın yeni bir bilirkişiye tevdii talep edilebilir. Dosya üzerinden üçlü bilirkişi görevlendirilerek veya Adli Tıp Kurumunca çelişkinin giderilmesi talep edilebilir.

Bilirkişi raporu sonucunu öğrenme

Tarafı olduğunuz bir dosya üzerinde verilen keşif kararı sonucu keşif yapılmış ve bilirkişi dosyaya raporunu ibraz etmiş ise, raporu dosyadan suret olarak alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bilirkişi raporu sonucunu vatandas.portal adresinden de görebilirsiniz.

Asli kusur tali kusur oranları

Bilirkişi raporlarında kusur oranları önceden örnek olarak 10/1, 5/3 şeklinde düzenlenmekte idi. Ancak artık bu sistemden ziyade kusur oranının asli kusur veya tali kusur olarak düzenlenmesi sistemine geçilmiştir.

Bilirkişi raporunun hükme esas alınması

Bilirkişi raporunun sonuç kısmı hükme esas alınır. Bilirkişi raporunun hükme esas alındığını gösteren hüküm örneğini BURADAN okuyabilirsiniz.

Tali kusurlu ceza alır mı?

Evet alır. Tali kusurlu olan bir sürücünün ceza almasına ilişkin örnek gerekçeli karar örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bilirkişi raporu örneği süre talebi dilekçesi

Bilirkişi raporu örneği için süre talebi dilekçesine BURAYI tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi

Bilirkişi raporu itiraz dilekçesine BURAYI tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı