Adli Tatil Nedir?

Adli Tatil Ne Demek?

Adli Tatil bütün mahkemelerin her yıl, yılda bir kez olmak üzere, 20 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında girdikleri dinlenme dönemine verilen isimdir. Aslında adli tatil isminden anlaşılan tatil özelliği taşımak maksadıyla oluşturulmamıştır. 

Adli tatilin oluşturulma nedeni Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. O zamanlar çiftçi kesiminin mahsul toplama zamanlarında adli işlerle uğraşmamaları için düzenlenmiş, zamanımızda ise, adliyede çalışan personelin, bakmış oldukları dosyalarda aksama yaratmayacak şekilde izinlerini kullanmaları amacını taşımaktadır.

Örnek olarak bir hakim yıllık iznini kullandığı zamanlarda bakmış olduğu esas dosyalarına, başka bir hakimin bakması durumunda, geçici olarak bakacak olan hakimin dosyaya hakim olmaması, dosyanın kendi hakiminin karar vermesi gerektiği düşünceleri gibi bazı düşüncelerle, tekamül etmiş olsa dahi ( tamamlanmış olsa dahi) dosyaya karar vermemesi, dosya taraflarının boşuna gelmiş olmaları gibi olumsuz sonuçlar gösterilebilir.

Hakimler ve diğer adalet personeli olmadan adli süreçlerin işlemesi mümkün olmadığından adli tatil, izin düzenlemesi açısından önem taşımaktadır.

Kimler adli tatilden faydalanır?

Adli tatilden genellikle mahkeme hakimleri faydalanır. Çünkü genellikle günlü işler mahkemeler tarafından yerine getirilir. Duruşma tarihleri verilirken adli tatil gözetilir ve adli tatile duruşma günü verilmez.

Adli tatil ne zaman başlar?

Adli tatil her yıl 20 temmuz ile 31 ağustos tarihleri arasında yapılır. 2019 adli tatil süreleri de aynı tarihler olacaktır. 2019 adli tatil ne zaman diye soracak olanlara her yıl aynı tarihlerde olması nedeniyle adli tatil 2019 da da aynı tarihte olacağı hatırlatılmalıdır. 2019 adli tatil ne zaman başlar ve biter? 2019 adli tatil 20 temmuz 2019 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında başlar ve biter. 2019 yılı adli tatil döneminde de önceki adli tatil dönemlerinde olduğu gibi bazı süreler için işlemez. 2019 adli tatil ne zaman diye sorgu yapanlar genellikle ellerine geçen tebligatın son süresinin uzatılması hususunda araştırma yaparlar. Çünkü mahkemelerde adli tatile gelen son günler hesaba katılmaz.

Adli tatilde süreler işler mi ?

Adli tatil ne zaman başlar 2020 sorgularını şimdiden görmekteyiz. 2020 adli tatil ne zaman başlıyor diye soranlara ve bu tarihlere denk gelen sürelerde bir hukuki sürecin son tarihi rastlıyorsa unutmayınız ki, adli tatile tabi işlemlerde son gün adli tatile denk gelirse başka bir işleme kalmaksızın bu süre adli tatilin bittiği tarihten itibaren 1 hafta uzamış sayılır.

2020 adli tatil ne zaman başlar ve biter?

Yukarıda belirttiğimiz gibi 2020 adli tatil 20 Temmuz 2020 günü başlar ve 31 Ağustos 2020 günü sona erer.

Adli tatilde Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin işlemlerini, tutukluluk işlemleri gibi bazı işlemleri ara vermeksizin devam ettirir.

Adli tatil ne zaman bitiyor ?

Adli tatil 2019 yılı için 31 Ağustos 2019 tarihinde bitecektir. Adli tatile denk gelen süreleriniz var ise bu tarihten itibaren bir hafta sonra başlayacağını unutmayınız.

Adli tatilde görülen işler?

Adli tatilde genelde adli ara verme uygulanırken, bazı suçlar veya bazı davalarda adli tatile bakılmaksızın dava süreçleri devam eder. Bunlar Hukuk Muhakemeleri kanunu’nun 103. maddesinde sayılmışlardır.

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri. h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı